Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Eiser R-C - Gedaagde

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
09-01-2011
Rolnummer:
DNL2010-0056
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
[naam eiser]
Eiser(es):
Eiser
Verweerder:
Gedaagde
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Persoonsnaam
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
13-01-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is rechter-commissaris en in deze hoedanigheid betrokken bij de afwikkeling van een faillissement van vennootschappen waar Verweerder bij betrokken is. Verweerder heeft een domeinnaam geregistreerd die bestaat uit de naam van Eiser. Eiser vordert overdracht van deze domeinnaam en beroept zich op zijn in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam.

 

De geschillenbeslechter bekijkt of voldaan is aan de vereisten onder artikel 2.1 van de geschillenregeling. De domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met de persoonsnaam van eiser.

 

Verweerder stelt een legitiem belang te hebben bij de domeinnaam vanwege zijn recht op vrije meningsuiting. Verweerder is voornemens een platform te bieden op de domeinnaam over alle zaken waarin Eiser een rol heeft gespeeld voor gedupeerden, geïnteresseerden en media. Het recht van vrije meningsuiting is van vitaal belang voor de democratische samenleving, maar is geen absoluut recht en vindt zijn begrenzing in de rechten en vrijheden van anderen, aldus de geschillenbeslechter.

 

Verweerder zal onnodig verwarring creëren, omdat de indruk wordt gewekt dat de domeinnaam leidt naar een website van of goedgekeurd door eiser. Uit de brief van Verweerder blijkt duidelijk dat de domeinnaam is geregistreerd om Eiser in zijn functie onder druk te zetten en mogelijk te intimideren en te schaden. Reeds om deze redenen kan geen sprake zijn van een legitiem belang. Daarnaast had Verweerder ook een andere naam kunnen registreren, waarvoor niet noodzakelijk was een domeinnaam te registreren die slechts uit Eisers naam bestaat.

Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam.

 

Uit Verweerders brief blijkt duidelijk dat de domeinnaam is geregistreerd om Eiser in zijn functie van rechter-commissaris onder druk te zetten en mogelijk te intimideren of te schaden. Alleen om die reden is de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

 

Aan de vereisten van artikel 2.1 geschillenregeling is voldaan, de domeinnaamhouder wordt gewijzigd waardoor Eiser houder wordt van de domeinnaam.


Terug