Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Eiser - Stichting Ideëel Verzekeringen

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak:
12-08-2010
Rolnummer:
370789 / KG ZA 10-877
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
ideeelverzekeringen.nl
Eiser(es):
Eiser
Verweerder:
Stichting Ideëel Verzekeringen
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Handelsnaam, Proceskostenveroordeling
Domjur-nummer:
2010-616
Publicatiedatum:
29-08-2010
Kern:

Samenvatting

Gedaagde Stichting Ideëel Verzekeringen is niet verschenen, tegen de stichting wordt verstek verleend. De vordering van eiser komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en wordt toegewezen.

 

Stichting Ideëel Verzekeringen wordt bevolen iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van eiser, alsmede het gebruik van de domeinnaam ideeelverzekeringen.nl te staken. Tevens handelt de Stichting onrechtmatig jegens eiser.

 

De proceskosten conform artikel 1019h Rv kunnen jegens een niet verschenen gedaagde slechts worden toegewezen indien die kosten zijn gespecificeerd in de dagvaarding of bij afzonderlijk exploot. Daar is hier geen sprake van, de proceskostenveroordeling vindt plaats overeenkomstig het liquidatietarief.


Terug