Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[Eiser] – TCMN

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak:
23-08-2015
Rolnummer:
C/16/396430 / KG ZA 15-520
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBMNE:2015:6242
Domeinnaam:
Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl
Eiser(es):
[Eiser]
Verweerder:
TCMN
Resultaat procedure:
Vorderingen worden toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
2015-1154
Publicatiedatum:
01-10-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnamen Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl van TCMN, handelend onder de namen Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl, aan [persoonsnaam], handelend onder de namen Aktie-Taxi en Aktietaxi, omdat verwarringsgevaar is te duchten bij het relevante publiek. 

Samenvatting

Eiser is [persoonsnaam], een eenmanszaak die onder meer taxidiensten aanbiedt onder de handelsnamen ‘Aktie-Taxi’ en ‘Aktietaxi’. Eiser is houder van de domeinnaam aktietaxi.nl. Gedaagde is TCMN B.V., tevens een onderneming die taxidiensten aanbiedt. Gedaagde is houder van de domeinnamen Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl. Eiser vordert het staken en gestaakt gehouden van ieder gebruik van de (handels)namen ‘Aktie-Taxi’ en ‘Aktietaxi’ en de domeinnamen Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl, alsmede overdracht van de domeinnamen Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl.

Naar oordeel van de voorzieningenrechter worden de domeinnamen Aktie-Taxi.nl en Actie-Taxi.nl gebruikt als handelsnaam door gedaagde en treedt gedaagde met de domeinnamen in het economisch handelsverkeer naar buiten. De bestanddelen ‘aktie/actie’ en ‘taxi’ zijn beschrijvend van aard, maar door de combinatie van deze woorden is geen sprake van monopolisering van die woorden. De potentiële klant verkeert blijkens de tekst van de websites in de veronderstelling dat hij een taxidienst zal afnemen van Aktie Taxi dan wel Actie Taxi. Slechts met betrekking tot het e-mailadres, de op de website van Actie Taxi genoemde website www.tcmn.nl en aan de onderzijde van de pagina wordt verwezen naar gedaagde.

Eiser treedt met een oudere handelsnaam naar buiten. Gedaagde mag met gebruik van zijn jongere handelsnaam in zijn geheel geen verwarring wekken met de oudere handelsnaam van eiser. De kenmerkende onderdelen van beide handelsnamen zijn de woorden ‘taxi’ en ‘aktie/actie’. Het woord ‘taxi’ is beschrijvend voor de aard van de onderneming, namelijk het aanbieden van taxidiensten. Het woord ‘actie’ is op zijn minst indirect beschrijvend nu dit woord aangeeft dat het in combinatie met het woord ‘taxi’ concurrerend is met andere taxivervoersbedrijven ten aanzien van de gehanteerde prijzen. Dat maakt dat de handelsnaam in zijn geheel (indirect) beschrijvend is en in die zin weinig onderscheidend vermogen heeft. In beginsel leidt dat minder snel tot verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Daar staat echter tegenover dat de kenmerkende woorden gelijk, althans nagenoeg gelijk en in dezelfde volgorde in de naam zijn geplaatst. Dit betekent dat de beide handelsnamen slechts in zeer geringe mate van elkaar afwijken. Voorts is de aard van beide ondernemingen gelijk. Beide partijen richten zich op taxiververvoer en meer in het bijzonder (ook) op vervoer van en naar luchthavens. Voorts benaderen beide partijen dezelfde doelgroep voor het afnemen van hun diensten. Beide partijen werven klanten door middel van hun website(s) en zij richten zich (hoofdzakelijk) op klanten uit de regio Utrecht. Daarmee staat tevens vast dat het vestigings- en werkgebied van partijen overeenkomt.

Aangezien er sprake is van verwarringsgevaar worden de vorderingen toegewezen.


Terug