Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Eiser - Verweerder

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
11-11-2014
Rolnummer:
DNL2014-0041
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
[domeinnaam].nl
Eiser(es):
Eiser
Verweerder:
Verweerder
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieƫn:
Domeinnamen
Dossiers:
Persoonsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
1093
Publicatiedatum:
19-12-2014
Kern:

Overdracht van de domeinnaam, want voor het beoogde doel had een andere domeinnaam geregistreerd kunnen worden.

Samenvatting

Eiser is [Naam], docent aan Hogeschool X. Verweerder is [Naam], een ex-student van eiser en houder van [domeinnaam].nl. Aan deze domeinnaam is een website verbonden waarop mededelingen worden gedaan over eiser. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met de persoonsnaam van eiser, gezien het feit dat (a) de domeinnaam een persoonsnaam omvat die overeenstemt met de persoonsnaam van de eiser en (b) blijkens de door de eiser overgelegde prints van de website onder de domeinnaam de naam van de eiser vele malen op die website wordt genoemd.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Voorop staat dat op de website die is verbonden aan de domeinnaam kritiek wordt uitgeoefend op de wijze van lesgeven van de eiser en wordt betoogd dat Hogeschool X na een klacht daarover van de verweerder naar de mening van de verweerder onvoldoende daartegen is opgetreden. De geschillenbeslechter oordeelt dat de verweerder voor het door hem beoogde doel een andere domeinnaam had kunnen registreren, en dat het daarvoor niet noodzakelijk was om de domeinnaam, welke slechts bestaat uit de naam van de eiser, te registreren. Bovendien kan het gebruik van de domeinnaam verwarring creƫren, omdat daardoor ten onrechte de indruk kan worden gewekt dat de domeinnaam leidt naar een website van of goedgekeurd door de eiser.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en te kwader trouw gebruikt heeft gezien de omstandigheden van deze zaak.

De vordering wordt toegewezen.


Terug