Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Eiseres – [A] c.s.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak:
24-04-2014
Rolnummer:
C/09/461599 / KG ZA 14-272
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
rddwvk.nl
Eiser(es):
Eiseres
Verweerder:
[A] c.s.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Persoonsnaam
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
27-06-2014
Kern:

Samenvatting

Eiseres is [X], educatiepsycholoog die in dienstverband educatieve posters heeft ontwikkeld. Gedaagden zijn Educate2XL B.V., Atrejoe X B.V., Mystic Hays B.V., Semper Cognito B.V. en [A]. Artejoe X en Semper Cognito zijn houder geweest van de domeinnaam rddwvk.nl. Educate2XL is rechthebbende op de auteursrechten. Eiseres vordert een verbod op het gebruik van de educatieve posters zonder vermelding van haar naam.

Het staat vast dat eiseres als werkelijke maker van de educatieve posters te kwalificeren is. Eiseres kan een beroep doen op het persoonlijkheidsrecht op naamsvermelding met betrekking tot deze educatieve posters. Dit persoonlijkheidsrecht van eiseres is geschonden doordat op de website rddwvk.nl en via iTunes kopieën van de educatieve posters zijn aangeboden zonder vermelding van de naam van eiseres. Atrejoe X en Semper Cognito zijn houder geweest van deze domeinnaam en kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor de schending van het persoonlijkheidsrecht van eiseres. Ook Educate2XL kan daarvoor verantwoordelijk worden gehouden, omdat zij de rechthebbende is op de auteursrechten op de educatieve posters en dus toestemming moet hebben verleend voor het gebruik daarvan door Atrejou X en Semper Cognito.

De voorzieningenrechter beveelt Atrejoe X, Semper Cognito en Educate2Xl iedere openbaarmaking van de educatieve posters in Nederland zonder vermelding van de naam van eiseres te staken en gestaakt te houden.

De vordering wordt toegewezen.


Terug