Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Eiseres GmbH & Co. KG – [verweerder]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
25-01-2016
Rolnummer:
DNL2015-0056
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
heroal.nl
Eiser(es):
Eiseres GmbH & Co. KG
Verweerder:
[verweerder]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Gebruik te kwader trouw, Dealers/agentschappen, Merk
Domjur-nummer:
2016-1177
Publicatiedatum:
23-02-2016
Kern:

De Domeinnaam, <heroal.nl>, is identiek aan het Merk en Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam op grond van de OKI Data-criteria. Verweerder gebruikt de Domeinnaam te kwader trouw om Eiseres onder druk te zetten tot betaling. De Domeinnaam moet worden overgedragen.

Samenvatting

Eiseres drijft een onderneming in systemen voor ramen, deuren, gevels en rolluiken, waaronder zonweringsystemen. Eiseres is tevens merkhouder van het internationale merk HEROAL en voert de handelsnaam Heroal. Eiseres en Verweerder werkten samen, de onderneming van Verweerder nam producten van het Merk van Eiseres af. Volgens Eiseres is deze samenwerking in 2002 gestopt. Verweerder heeft de onderhavige domeinnaam, <heroal.nl>, in 2000 geregistreerd. Eiseres stelt dat Verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd heeft en gebruikt. Verweerder stelt dat Eiseres de feiten selectief weergeeft en daarmee in strijd met artikel 21 Rv handelt: Eiseres en Verweerder zouden nog steeds samenwerken en Verweerder zou toestemming hebben voor het registreren van de domeinnaam. Eiseres zou pas in 2015 geprotesteerd hebben tegen het gebruik van de onderhavige domeinnaam, Verweerder stelt dan ook niet te kwader trouw de domeinnaam te hebben geregistreerd. Verder stelt Verweerder dat hij sinds 1971 de handelsnaam ‘Heroal’ voert in Nederland.

De geschillenbeslechter stelt eerst vast dat artikel 21 Rv ziet op civielrechtelijke procedures en hier niet van toepassing is. De geschillenbeslechter oordeelt ten eerste dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk. Ten tweede stelt de geschillenbeslechter vast dat de Verweerder producten van Eiseres onder het Merk aanbood via de website. Verweerder kan een legitiem belang bij de Domeinnaam hebben wanneer deze werd gebruikt om te goeder trouw producten aan te bieden. Echter, op grond van de OKI Data-criteria heeft Verweerder geen legitiem belang: niet enkel producten van het Merk werden aangeboden, bovendien wordt de Domeinnaam sinds medio 2015 helemaal niet meer gebruikt om goederen of diensten aan te bieden. Verweerder heeft geen bewijs geleverd van het voeren van de handelsnaam ‘Heroal’. Ten derde oordeelt de geschillenbeslechter dat de Domeinnaam niet te kwader trouw is geregistreerd, het is niet onaannemelijk dat Verweerder toestemming heeft gehad voor de registratie in 2000. Deze Domeinnaam wordt echter wel te kwader trouw gebruikt, nu Verweerder de Domeinnaam buiten gebruik heeft gesteld en alleen als drukmiddel gebruikt tegenover Eiseres om de betaling van het gewenste bedrag te ontvangen.

De vordering wordt toegewezen, de Domeinnaam moet worden overgedragen.


Terug