Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[Eiseres] - Pumpsupport

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak:
16-11-2010
Rolnummer:
89093 / KG ZA 10-221
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
pompengids.net
Eiser(es):
[Eiseres]
Verweerder:
Pumpsupport
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieƫn:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-10-2011
Kern:

Samenvatting

VW&B is eiseres en een onderneming die zich toelegt op de leverantie van pompen voor industriƫle toepassing en technische dienstverlening. [Gedaagde] heeft een adviesbureau, PumpSupport, op het gebied van pompsystemen. De website van [gedaagde], pompengids.net, biedt bedrijven de mogelijkheid om zich gratis te registreren. Degene die zich op de website registreert, heeft alleen zelf (via een eigen beheerder) de mogelijkheid om mutaties in zijn gegevens te verwerken. [Gedaagde] doet dat niet. VW&B vordert dat [gedaagde] de bedrijven die als resultaat verschijnen bij een van de pompmerken die VW&B op de markt brengt of waarvan zij voor Nederland exclusief importeur/distributeur is, van de website verwijdert en verwijderd houdt.

De voorzieningenrechter stelt vast dat de geregistreerde bedrijven zelf de informatie op de website aanleveren en dat [gedaagde] deze niet op juistheid controleert. Ook staat vast dat VW&B van deze werkwijze op de hoogte is. Dit betekent dat [gedaagde] niet onrechtmatig handelt vanwege de enkele omstandigheid dat in het register op zijn website informatie voorkomt die jegens een derde onrechtmatig is. Dat is pas zo als [gedaagde] weet of moet weten dat de informatie in het register onwettig is en vervolgens niet prompt handelt om de informatie te verwijderen.

Dat VW&B van bepaalde pompen de exclusieve fabrieksvertegenwoordiger is, is onvoldoende om aan te nemen dat [gedaagde] weet of behoort te weten dat andere bedrijven die deze pompen aanvinken daarmee jegens VW&B onrechtmatig handelen. De vereiste zorgvuldigheid gebood [gedaagde] om na de kennisgeving van VW&B op passende wijze handelend op te treden. Gelet op het kleine aantal beheerders, had [gedaagde] deze beheerders ieder om meer informatie moeten vragen. Dit heeft [gedaagde] uiteindelijk ook gedaan via e-mail. Niet is gesteld of gebleken dat [gedaagde] daarop reacties heeft ontvangen. Gelet op de relatief korte tijd die is verstreken, kan dit [gedaagde] niet worden tegengeworpen. Dit wordt anders, indien [gedaagde] niet adequaat optreedt indien hij binnen een redelijke termijn nog geen reactie ontvangt.

De voorzieningenrechter wijst de vordering af.


Terug