Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Eiseres - [W] Montage

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Almelo
Datum uitspraak:
15-03-2011
Rolnummer:
118234 / KG ZA 11-31
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
[W]montage.nl
Eiser(es):
Eiseres
Verweerder:
[W] Montage
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Persoonsnaam
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
30-05-2011
Kern:

Samenvatting

Eiseres is een onderneming die zich onder meer bezig houdt met de verkoop en installatie van onder andere kozijnen, schuifpuien, dakkapellen, zonweringen, serres en garagedeuren. [W] Montage is gedaagde en richt zich onder meer op de verkoop en montage van zonweringen, rolluiken, kunststof en aluminium kozijnen en beglazing. [W] Montage heeft de domeinnaam [W]montage.nl geregistreerd. [Eiseres] gebruikte de handelsnamen [eiseres], [W] en [W] B.V. al voordat [gedaagde] de handelsnaam [W] Montage gebruikte en vordert overdracht van de domeinnaam.

Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter staat vast dat [eiseres] de handelsnamen [eiseres], [W] en [W] B.V. eerder gebruikte dan [gedaagde].

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de gelijkluidendheid van de beide handelsnamen is gegeven, dat de aard van de ondernemingen nagenoeg gelijk is en dat de ondernemingen op geringe afstand van elkaar liggen. Er is een reëel gevaar voor verwarring, aldus de voorzieningenrechter.

Het verweer van [gedaagde] dat hem niet kan worden verboden om zijn eigen naam als handelsnaam te voeren kan hem naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook niet baten. De werking van artikel 5 Hnw kan meebrengen dat een ondernemer niet zijn eigen naam mag gebruiken als handelsnaam voor zijn onderneming.

De voorzieningenrechter gebiedt [W] Montage het gebruik van de handelsnaam te staken en de domeinnaamregistratie door te halen.


Terug