Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[eiseressen] - Eagle c.s.

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak:
13-07-2016
Rolnummer:
C/10/486481 / HA ZA 15-1034
LJN/ECLI:
ECLI:NL: RBROT:2016:5406
Domeinnaam:
www.eagle-sport.nl, www.eagle-sport.com, www.eaglescootersupply.com
Eiser(es):
[eiseressen]
Verweerder:
Eagle c.s.
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw, .com-domeinnamen
Domjur-nummer:
2016-1210
Publicatiedatum:
29-11-2016
Kern:

Beide partijen bieden sportartikelen aan dezelfde doelgroep aan en maken gebruik van het teken EAGLE. Het merk ‘EAGLE’ van [eiseressen] is van oudere datum dan de handelsnaam van Eagle c.s. Door het gebruik van de handelsnaam EAGLE en domeinnamen met als dominant deel ‘eagle’, maakt Eagle c.s. inbreuk op de merkrechten van [eiseressen].

Samenvatting

[eiseressen] vormen een internationale onderneming op het gebied van recreatie- en sportproducten, zoals schaatsen en rollerschaatsen. Sinds de jaren tachtig brengen ze producten op de markt onder de naam ‘EAGLE’. Op 26 mei 1986 is het Benelux woordmerk ‘EAGLE’ ingeschreven door [persoon3], welke vervolgens een licentie tot gebruik van het merk heeft verstrekt aan [eiseressen]. Aan de kant van gedaagden is rond 1980 een persoonlijke vennootschap gaan experimenteren met het vervaardigen van roller-ski’s. De productielijn is opgezet onder de naam ‘EAGLE’ en later op de markt gebracht onder de naam ‘Eagle Sport’. Later is deze bedrijfsvoering omgezet in de huidige Eagle B.V., deze B.V. is opgericht op 24 februari 2012. Eagle B.V. produceert en verhandelt (skate) rollerski’s en de onderdelen daarvan. In 2005 respectievelijk 2008 zijn de domeinnamen www.eagle-sport.nl en www.eagle-sport.com geregistreerd ten behoeve van Eagle B.V. Vervolgens is op 19 februari 2012 de domeinnaam www.eagle.scootersupply.com geregistreerd ten behoeve van Eagle B.V. Volgens het register is de handelsnaam van Eagle B.V. eveneens Eagle B.V. Daarnaast heeft Eagle B.V. verschillende beeldmerken laten inschrijven op 30 november 2014 en 21 april 2015. Eagle B.V. heeft ook het woordmerk EAGLESUPPLY laten inschrijven. Eagle c.s. biedt haar producten aan via de volgende websites: www.eagle-sport.nl, www.eagle-sport.com en www.eaglescootersupply.com. [eiseressen] stellen dat Eagle c.s. inbreuk maakt op de merkrechten van [eiseressen] in de zin van artikel 2:20 lid 1 sub b en d BVIE. Daarnaast stellen [eiseressen] dat Eagle c.s. inbreuk maakt op de merkrechten van [eiseressen] in de zin van artikel 5a Handelsnaamwet door het bedrijfsmatig gebruik van de domeinnamen alsmede door het gebruik van de handelsnamen EAGLE SPORT en EAGLE SUPPLY. Op grond hiervan eisen [eiseressen] onder andere dat de domeinnamen -www.eagle-sport.nl, www.eagle-sport.com en www.eaglescootersupply.com.- op kosten van Eagle c.s. aan [eiseressen] worden overgedragen. Eagle c.s. stelt dat de vordering dient te worden afgewezen Eagle c.s. voert onder andere aan dat er geen sprake is van soortgelijke waren, noch van verwarringsgevaar.

De rechter beantwoordt de vraag of [eiseressen] op grond van hun merkrecht het gebruik van de handelsnamen en domeinnamen door Eagle c.s. kunnen verbieden op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Volgens eerdere jurisprudentie is het registreren en geregistreerd houden van een domeinnaam en het gebruik van een handelsnaam die het woordmerk van een ander bevat ‘gebruik anders dan voor waren en diensten’ in de zin van dit artikel. Indien er een geldige reden is voor het gebruik is er geen sprake van ‘gebruik anders dan voor waren en diensten’ in de zin van dit artikel. Vervolgens stelt de rechter vast dat het merk Eagle van [eiseressen] van oudere datum is dan de handelsnaam van Eagle c.s, dit levert dus geen geldige reden voor het gebruik op. Ten slotte is niet betwist dat het gebruik door Eagle c.s. van de tekens afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk van [eiseressen]. De rechter concludeert dan ook dat er sprake is van een inbreuk op het merkrecht van [eiseressen] in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

De vordering wordt toegewezen.


Terug