Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[Eisers] - Your Hosting B.V.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak:
10-01-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2018:202
Domeinnaam:
www.gabme.org
Eiser(es):
[Eisers]
Verweerder:
Your Hosting B.V.
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorie├źn:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Persoonsnaam
Domjur-nummer:
2018-1273
Publicatiedatum:
29-04-2018
Kern:

Hosting provider moet website ontoegankelijk maken en identificerende informatie over domeinnaamhouder verstrekken. Website bevat geen onrechtmatige informatie, maar is deel van een groter geheel dat geloofwaardigheid moet verlenen aan onrechtmatige inhoud.

Samenvatting

Eisers zijn 5 natuurlijke personen en het bedrijf Revealrox uit Dubai (hierna: Eisers). Eisers zijn actief op het gebied van de distributie en verkoop van natuursteen uit Iran.

Verweerder is Your Hosting B.V., Verweerder is hostingprovider van de website www.gabme.org (hierna: Website).

Domeinnaamhouder van de Website is [Domeinnaamhouder] te Amsterdam. De Website geeft informatie over GABME (Global Advisory Board Middle East). GABME heeft als doel het identificeren en onderzoeken van criminele organisaties en individuen voor vervolging als gevolg van o.a. terrorisme, cybercrime en witwassen. Via internet wordt vanaf 1 december 2017 een rapport verspreid, waarin Eisers worden beschuldigd van fraude, oplichting en witwaspraktijken. Als auteur van dit rapport wordt [Domeinnaamhouder] aangeduid. Eisers hebben een brief opgesteld aan Verweerder. Hierin hebben Eisers gesteld dat zij ongefundeerd beschuldigd worden van fraude, oplichting en witwassen. Bij deze beschuldigingen wordt verwezen naar GABME; een organisatie die niet bestaat. De Domeinnaamhouder is dezelfde persoon als de persoon die deze ongefundeerde beschuldigingen verspreidt. Door de Website krijgen de beschuldigingen zoals gemaakt door Domeinnaamhouder een bepaalde legitimiteit. Daarmee heeft de Website zelf ook een onrechtmatig karakter. Verweerder wordt in de brief verzocht om de Website offline te halen en om identificerende gegevens te verstrekken van de Domeinnaamhouder van de Website. Verweerder heeft niet voldaan aan het verzoek van Eisers omdat Verweerder geen onrechtmatige uitingen ziet op de Website.

Eisers vorderen dat Verweerder de Website ontoegankelijk maakt en voor zover mogelijk gegevens (zoals betaalgegevens en IP-adressen) verstrekt betreffende de Domeinnaamhouder van de Website.

Verweerder voert aan dat zij als hostingprovider de inhoud van de Website, of delen daarvan, niet hoeft te verwijderen. Ook zou zij de Website niet ontoegankelijk hoeven te maken, nu niet in het geschil is dat de Website op zich geen onrechtmatige inhoud bevat. Rechtbank Overijssel oordeelt dat Verweerder hiermee een te enge uitleg geeft aan hetgeen bepaald in artikel 6:196c lid 4 BW. De Website is onderdeel van een constructie met een onrechtmatig karakter, ook al staat op de website zelf niets onrechtmatigs over Eisers. Alle informatie op de Website is kennelijk met geen ander doel, dienstbaar aan uitingen over Eisers met een onrechtmatig karakter, te weten ernstige ongefundeerde beschuldigingen. Dit leidt ertoe dat de gehele Website zelf geacht kan worden binnen het bereik van artikel 6:196c lid 4 BW te vallen.

Het gevorderde wordt toegewezen.

 

 


Terug