Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Eksmo Publishing House LLC - Ecatel LTD

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak:
31-10-2013
Rolnummer:
C/09/448593/KG ZA 13-925
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
lib.rus.ec, coollib.net
Eiser(es):
Eksmo Publishing House LLC
Verweerder:
Ecatel LTD
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
02-12-2013
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Eksmo Publishing House LLC., een uitgeverij die met een groot aantal auteurs licentieovereenkomsten heeft gesloten met betrekking tot de exploitatie van de auteursrechten op werken van die auteurs. Gedaagde is Ecatel LTD., een hostingprovider. Eiseres heeft gedaagde op de hoogte gesteld van het feit dat digitale kopieën van boeken van haar auteurs werden aangeboden via websites die worden gehost door gedaagde en verzocht de toegang tot de websites stil te leggen. Gedaagde heeft hier volgens eiseres niet aan voldaan en vordert - uitvoerbaar bij voorraad - gedaagde te bevelen iedere inbreuk op de auteursrechten van eiseres te staken en gestaakt te houden en de toegang te blokkeren tot de domeinnamen lib.rus.ec en coollib.net.

Naar voorlopig oordeel wordt via de bovengenoemde domeinnamen inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eiseres. Tevens moet gedaagde worden aangemerkt als tussenpersoon wiens diensten worden gebruikt voor de hiervoor vastgestelde inbreuken als bedoeld in artikel 26 Aw. Gedaagde kan op grond van artikel 26d Aw in beginsel worden bevolen om die diensten te staken.

Gedaagde beroept zich echter op de uitzonderingsgrond uit artikel 6:196c BW aangezien ‘’zij zo spoedig als de jegens haar klant in acht te nemen zorgvuldigheid toestond’’ zou hebben gehandeld. Volgens de voorzieningenrechter is echter naar voorlopig oordeel geen sprake van deze uitzonderingsgrond aangezien gedaagde niet prompt gehandeld heeft. De door gedaagde ingeroepen uitzonderingsgrond is niet aan de orde aangezien te veel tijd is verstreken tussen de eerste melding van eiseres in januari 2013 en de specificering van haar bezwaren in februari enerzijds en het ontoegankelijk maken van de websites in augustus 2013 door gedaagde anderzijds. De verplichting zorgvuldig te handelen jegens haar klanten, waarop gedaagde heeft gewezen, is geen rechtvaardiging voor de maanden die zijn verstreken alvorens zij heeft gehandeld.

In deze omstandigheden heeft eiseres belang bij en recht op een bevel op basis van artikel 26d Aw. De reikwijdte van een dergelijk bevel is niet beperkt tot de beëindiging van een specifieke, concrete en individualiseerbare inbreuk.

Het gevorderde wordt zodoende toegewezen.


Terug