Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH - Verweerder

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
10-07-2017
Rolnummer:
DNL2017-0028
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
rhinicur.nl
Eiser(es):
Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems
Verweerder:
[Respondent]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2017-1258
Publicatiedatum:
04-10-2017
Kern:

Domeinnaam is identiek aan het merk van Eiser. Geen toestemming voor gebruik van het merk. Gebruik en registratie te kwader trouw. Bezoekers worden voor commercieel gewin naar een website gelokt waarop concurrerende producten worden aangeboden.

Samenvatting

Eiser is Emcur Gesundheidsmittel, gevestigd in Duitsland. Eiser is een farmaceutisch bedrijf en houder van het merk RHINICUR, dat op 9 juni 2009 is geregistreerd. Daarnaast is Eiser houder van de domeinnaam rhinicur.com.

Verweerder is [Verweerder] en heeft op 8 otkober 2007 de betwiste domeinnaam ‘rhinicur.nl’ geregistreerd. De domeinnaam verwijst naar verweerders’ website www.gezondheidaanhuis.nl, waarop farmaceutische producten te koop worden aangeboden.

Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De domeinnaam is identiek aan het merk van Eiser.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Geen recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Verweerder heeft nooit toestemming gekregen om het merk van Eiser te gebruiken. Daarnaast verwijst de domeinnaam naar een website waarop het merk van Eiser wordt weergegeven en bevat de website links naar een andere website waarop verschillende farmaceutische producten van Eiser en andere merken te koop worden aangeboden. Eiser heeft aangetoond dat verweerder een patroon heeft ontwikkeld in het registreren van domeinnamen die overeenstemmen met merken van derden. Verweerder heeft niet gereageerd op deze prima facie casus van Eiser. Om deze redenen oordeelt de geschillenbeslechter dat verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gelet op bovenstaande dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. Verweerder wist dat hij het merk en logo van Eiser gebruikte op zijn website om farmaceutische producten te verkopen. Het is duidelijk dat Verweerder de domeinnaam heeft geregistreerd met de intentie om consumenten voor commercieel gewin naar zijn website te leiden, door een schijnbaar verband met het merk van Eiser te vertonen. Dit kan gezien worden als een registratie of gebruik te kwader trouw.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug