Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

E.S.P. Consultancy B.V. - Reviced B.V.

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak:
30-01-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHARL:2018:974
Domeinnaam:
zzp-freelancers.nl, zzpmanagers.nl, it-jobs.nl
Eiser(es):
E.S.P. Consultancy B.V.
Verweerder:
Reviced B.V.
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Bevoegdheid
Domjur-nummer:
2018 - 1282
Publicatiedatum:
30-08-2018
Kern:

Dispuut rond registratie en overdracht van Domeinnamen. De rechten op Domeinnamen zijn door derden overgenomen, nadat de registratiekosten niet waren voldaan en de namen in quarantaine waren geplaatst.

Samenvatting

Eiseres in de eerste aanleg is E.S.P. Consultancy B.V. Eiseres is appellante in het principaal hoger beroep en geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep.

Verweerder in eerste aanleg is Reviced B.V. Verweerder is geïntimeerde in principaal hoger beroep en appellante in het incidenteel hoger beroep.

Het hof gaat uit van de volgende in hoger beroep vaststaande feiten: SourceLogic B.V. was rechthebbende van de domeinnamen zzp-freelancers.nl, zzpmanagers.nl en it-jobs.nl (hierna: Domeinnamen). SourceLogic B.V. heeft als aandeelhouders de heer [A] (30%), de heer [B] (30%) en IT Management Limited (40%). SourceLogic B.V. heeft in de persoon van [A] aan Verweerder de registratie van de Domeinnamen in beheer geven. Hierbij heeft [A] de Domeinnamen op naam van Verweerder gesteld. SourceLogic B.V. bleef echter de rechthebbende van Domeinnamen. Vervolgens heeft de heer [C] Verweerder bericht gestuurd dat de activiteiten van SourceLogic B.V.met directe ingang worden stopgezet en de vraag of Verweerder zorg wil dragen voor het inactief worden van de website. Ook werd de opdracht gegeven om de Domeinnamen over te zetten naar Eiseres. Er volgt een discussie over wie de bevoegdheid heeft om de Domeinnamen over te zetten naar Eiseres. Uiteindelijk stelt Verweerder dat er onbetaalde facturen zijn en dat het product, i.c. zijnde de Domeinnamen, volgens de algemene voorwaarden van Verweerder in suspend gaat.

De rechtbank heeft Verweerder op vordering van Eiseres veroordeeld de Domeinnamen aan Eiseres over te dragen. Omdat de Domeinnamen zijn vrijgevallen en derden de rechten daarop hebben verworven, is deze vordering in hoger beroep gewijzigd. Eiseres vordert nu in het principaal hoger beroep kort gezegd dat Verweerder wordt veroordeeld tot terugkopen van oude Domeinnamen of equivalent daarvan. Het incidenteel hoger beroep heeft de strekking dat ook deze vorderingen moeten worden afgewezen door gebrek aan deugdelijke juridische onderbouwing.

In de onderhavige zaak wordt geoordeeld dat het bestreden vonnis zal worden vernietigd, onder afwijzing van het gevorderde. De vorderingen van Eiseres moeten door gebrek aan deugdelijke onderbouwing stranden. Dit betekent dat de grieven van Verweerder in het incidenteel hoger beroep doel treffen. Eiseres zal in beide instanties, hoger beroep zowel in principaal als in incidenteel hoger beroep, tot betaling van proceskosten worden veroordeeld.

 


Terug