Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Essegé – Ruby Décor

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak:
10-02-2015
Rolnummer:
C/15/211097 / HA ZA 14-68
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBNHO:2015:7078
Domeinnaam:
rubyfires.nl
Eiser(es):
Essegé
Verweerder:
Ruby Décor
Resultaat procedure:
Vordering wordt afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Misbruik van bevoegdheid, Merk
Domjur-nummer:
2015-1153
Publicatiedatum:
01-10-2015
Kern:

Misbruik van recht door verzet van Essegé tegen gebruik van het mer Ruby Fires door Ruby décor, want Essegé’s merk RUBY uit 2008 is vervalrijp en pas daarna is Essegé het merk beginnen te gebruiken voor soortgelijke waren als waarvoor Ruby Décor het merk gebruikte, waarbij over co-existentie werd onderhandeld.

Samenvatting

Eiseres is Essegé S.A., houdster van het merk RUBY sinds 1994. Eiseres gebruikt haar merk RUBY voor radiatoren, ontvochtigingsapparaten, terrasverwarmers, petroleumkachels, elektrische kachels en, sinds 2009/2010, bio-ethanol haarden. Gedaagde is Ruby Décor B.V., een onderneming die zich bezig houdt met detailhandel in sfeerhaarden en gipsdecoratie en handelt onder de namen Ruby Décor en Ruby Fires. Gedaagde is houdster van het merk Ruby Fires en van de domeinnamen ruby-decoratie.nl, rubydecor.nl, rubydecor.com, rubyfires.nl en rubyfires.com. Eiseres vordert het staken en gestaakt te houden van het gebruik van het merk RUBY, RUBY FIRES en/of RUBY DÉCOR, dan wel de domeinnaam rubyfires.nl, dan wel enig ander merk, handels- of domeinnaam.

Het herstellen van een vervalrijp depot kan door opnieuw (of alsnog) met het gebruik te beginnen binnen de termijn van vijf jaar. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is geweest van niet-normaal gebruik van het merk van eiseres, is van belang dat het normale gebruik van het merk moet zien op gebruik voor waren die soortgelijk zijn aan de waren waarvoor gedaagde haar merk gebruikt en heeft gedeponeerd.

Eiseres heeft het merk RUBY in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het depot door gedaagde, te weten de periode va 2003 tot 2008, enkel gebruikt voor radiatoren, terrasverwarmers, ontvochtigingsapparaten, petroleum- en elektrische kachels. De bio-ethanol kachel die eiseres thans op de markt brengt, dateert van 2009/2010, zodat die niet kan bijdragen aan het gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het depot door gedaagde. Tevens zijn de producten van eiseres en gedaagde niet soortgelijk. Weliswaar geven de producten van beide partijen warmte af, maar iemand die op zoek is naar een petroleum- of elektrische kachel dan wel een radiator, terrasverwarmer of ontvochtigingsapparaat, komt niet met een sfeer- en/of bio-ethanol haard thuis of andersom. Daarnaast hebben beide producten lange tijd naast elkaar bestaan zonder enige verwarring. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat eiseres het merk RUBY in de periode tussen februari 2003 en februari 2008 niet normaal heeft gebruikt voor sfeerhaarden en bio-ethanol haarden, zodat het depot van het merk RUBY voor deze waren in februari 2008 vervalrijp was.

Nadat eiseres heeft geconstateerd dat gedaagde het merk RUBY FIRES voor sfeer- en bio-ethanol haarden gebruikte, hebben partijen jarenlang en met grote tussenpozen onderhandeld over co-existentie. In de tussentijd is eiseres begonnen met het gebruik van haar merk voor soortgelijke waren als waarvoor gedaagde haar merk al gebruikte. Bij aanvang van de onderhandelingen was er dus geen sprake van soortgelijke waren en kon eiseres zich nog niet verzetten tegen het gebruik door gedaagde van haar merk, terwijl gedaagde wel het verval van het merk van eiseres had kunnen inroepen voor de waren waarvoor gedaagde haar merk al gebruikte. Was eiseres toentertijd direct een inbreukprocedure tegen gedaagde begonnen, dan had gedaagde naar alle waarschijnlijkheid tijdig het verval van het merk van eiseres voor sfeer- en/of bio-ethanolhaarden ingeroepen en had eiseres helemaal niet het recht gehad haar merk te gebruiken voor deze waren. Eiseres maakt hier misbruik van haar recht door zich te verzetten tegen merkgebruik door gedaagde.

De vordering wordt afgewezen.


Terug