Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

EUROFRED, S.A. - Dahlair BV

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
29-05-2019
Rolnummer:
DNL2019-0007
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
eurofredgroup.nl
Eiser(es):
Eurofred S.A.
Verweerder:
Dahlair B.V.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1336
Publicatiedatum:
30-07-2019
Kern:

Verweerder heeft in dienst gewerkt bij de hoofddistributeur van Eiser. Een jaar na uitdiensttreding heeft Verweerder de betreffende domeinnaam geregistreerd. De domeinnaam verwijst naar de website van Verweerder waarop verschillende producten worden aangeboden die concurreren met de producten van Eiser. De domeinnaam is geregistreerd om verwarring te zaaien onder de internetgebruikers en voor eigen commercieel gewin. Kortom: registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Eurofred S.A. uit Spanje en is een internationale onderneming die actief in de distributie van airconditioning, industriële verwarming en bijbehorende reserveonderdelen. Eiser is onder meer houder van de Europese beeldmerken EUROFRED en EUROFRED GROUP (hierna: Merken). Bovendien beschikt Eiser over enkele domeinnaamregistraties met daarin verwerkt Eurofred en Eurofredgroup.

Verweerder is Dahlair B.V. uit Nederland. Verweerder heeft in 2009 de domeinnamen <eurofredgroup.nl> en <eurofred.nl> (hierna: Domeinnamen) geregistreerd. 

ACR Klimaat B.V. is de hoofddistributeur van Eiser in Nederland. Eiser heeft vervolgens bewijsmateriaal aangeleverd waaruit blijkt dat de enige bestuurder en aandeelhouder van Verweerder een voormalig werknemer is van ACR en ACR verliet in 2008. Bovendien heeft Eiser bewijsmateriaal ingediend waaruit blijkt dat de Domeinnamen verwijzen naar de website van Verweerder. Op deze website worden verschillende airconditioningproducten aangeboden die concurreren met de producten en diensten van Eiser. 

Eiser vordert nu overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnamen bestaan uitsluitend uit de woorden ‘’Eurofred’’ en ‘’Eurofredgroup’’, deze zijn identiek aan de Merken van Eiser. Op basis hiervan kan worden vastgesteld dat de Domeinnamen identiek of verwarrend vergelijkbaar zijn met de Merken van Eiser. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Het gebruik van de Domeinnamen door Verweerder om producten en diensten van concurrenten aan te bieden, kan niet worden beschouwd als een bona fide aanbod van goederen of diensten, noch een legitiem niet-commercieel of fair gebruik. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De omstandigheden dat Verweerder geen geloofwaardige verklaring heeft voor de keuze van de Domeinnamen, tezamen met de timing en omstandigheden van de registratie en het feit dat Verweerder in dienst is geweest bij de Nederlandse hoofddistributeur van Eiser, versterken de conclusie van de Geschillenbeslechter dat Verweerder de domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd. Bovendien heeft Verweerder verzocht om een onbekend geldbedrag voor de overdracht van de Domeinnamen. Dit duidt op het feit dat Verweerder de Domeinnamen wilt verkopen tegen een prijs boven alle directe kosten die verband houden met de Domeinnamen. Daarnaast probeert Verweerder opzettelijk verwarring te zaaien met de Merken van Eiser voor eigen commercieel gewin. Dit is bewijs van registratie en gebruik te kwader trouw. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug