Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Events Holland - HRN Events

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak:
28-03-2016
Rolnummer:
C/15/239663 / KG ZA 16-124
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBNHO:2016:4695
Domeinnaam:
www.hrnevents.nl
Eiser(es):
Events Holland
Verweerder:
HRN Events
Resultaat procedure:
De vordering wordt afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Overige onrechtmatige daad
Domjur-nummer:
2016-1190
Publicatiedatum:
27-06-2016
Kern:

Geen sprake van handelsnaaminbreuk, de gelijkenis tussen de letters ‘HRN’ en ‘Hoorn’ in de handelsnamen is niet voldoende om verwarringsgevaar te vrezen. Er is ook geen sprake van onrechtmatig gebruik van de Domeinnaam, er zijn geen bijzondere omstandigheden die dit meebrengen.

Samenvatting

Eiseres is Events Holland, organisator van sport, spel en muziek evenementen. Een van de geregistreerde handelsnamen van Events Holland is Hoorn Events. Op 27 oktober 2007 heeft Events Holland de domeinnaam www.hoornevents.nl geregistreerd. Gedaagde is HRN Events en organiseert ook sport, spel en muziek evenementen in dezelfde regio. Op 17 februari 2015 heeft HRN Events de domeinnaam www.hrnevents.nl (hierna: de Domeinnaam) geregistreerd. Events Holland heeft HRN Events gesommeerd om het gebruik van de handelsnaam HRN Events en de Domeinnaam te staken. Volgens HRN Events is er geen sprake van een inbreuk of ander onrechtmatig handelen. Vervolgens heeft Events Holland een procedure aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter en eist dat de website gestaakt wordt en de Domeinnaam aan Events Holland wordt overgedragen, op grond van artikel 5 Handelsnaamwet. HRN Events betoogd dat niet is gebleken dat Events Holland de handelsnaam Hoorn Events gebruikt en zou deze bovendien niet onderscheidend genoeg zijn. Volgens HRN Events is het gebruik van de Domeinnaam ook niet onrechtmatig en is er geen verwarringsgevaar.

De voorzieningenrechter stelt dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat Events Holland de handelsnaam Hoorn Events gebruikt. Vervolgens moet bepaald worden of dat het gebruik van de later gevoerde naam HRN Events door HRN Events tot verwarringsgevaar kan leiden. Volgens de voorzieningenrechter is er visueel bijna geen overeenstemming tussen de twee handelsnamen en auditief geheel niet. Wel is er volgens de voorzieningenrechter gedeeltelijke overeenstemming begripsmatig gezien: de letters ‘HRN’ in HRN Events staan immers als afkorting voor ‘Hoorn’, zoals in ‘Hoorn Events’. Echter, de voorzieningenrechter concludeert dat deze overeenstemming niet voldoende is om verwarringsgevaar te vrezen. Op grond hiervan oordeelt de voorzieningenrechter dat er geen sprake is van handelsnaaminbreuk op grond van artikel 5 Handelsnaamwet. Ook de stelling van Events Holland dat HRN Events onrechtmatig handelt door een gelijkende domeinnaam te gebruiken gaat volgens de voorzieningenrechter niet op. De voorzieningenrechter herhaalt uit eerdere jurisprudentie dat er alleen sprake is van onrechtmatigheid bij verwarringwekkend gebruik van domeinnamen wanneer er bijkomende omstandigheden zijn die tot onrechtmatigheid leiden. Volgens de voorzieningenrechter zijn er in deze zaak geen dergelijke omstandigheden.


Terug