Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

ExcluFloorS - Exclu-Floors

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak:
13-09-2017
Rolnummer:
HA ZA 16-623
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
exclu-floors.be, exclu-floors.com, exclufloors.lu, exclu-floors.lu
Eiser(es):
ExcluFloorS B.V.
Verweerder:
Exclu-Floors N.V.
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2017-1267
Publicatiedatum:
30-01-2018
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken Eiser. Gedaagde is concurrent van Eiser. Domeinnamen wekken onterecht de indruk dat verband bestaat tussen Eiser en Gedaagde.

Samenvatting

Eiser is ExcluFloorS, zij drijft vanaf 31 augustus 2015 een onderneming die handelt in exclusieve vloeren. Op 21 juli 2015 heeft zij hiertoe het woord-/beeldmerk ‘with ExcluFloorS you get more’ geregistreerd. Gedaagde is Exclu-Floors, die tot 15 oktober 2015 onder de naam The Island Company handelde. Ook zij handelt onder andere in exclusieve vloeren. Exclu-Floors heeft de volgende domeinnamen geregistreerd: exclu-floors.be, exclu-floors.com, exclufloors.lu en exclu-floors.lu. de domeinnaam exclu-floors.com is overgedragen middels een procedure bij het WIPO. Eiser is van mening dat Gedaagde ook met haar andere domeinnamen inbreuk maakt op de handelsnaam van Eiser. Eiser vordert overdracht van de domeinnamen.

Gedaagde is van mening dat exclu-floors louter beschrijvend is voor het soort producten dat onder het merk wordt aangeboden, namelijk exclusieve vloeren. De rechter is het hier niet mee eens. Exclu is geen woord en ook geen afkorting in het Nederlands of Engels. Er is sprake van een verrassende en ongebruikelijke samenstelling door de samenvoeging van een niet-bestaande afkorting van een Engels woord en een Engels woord. Om deze reden komt aan het woord onderscheidingskracht toe. Het is dus niet louter beschrijvend. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat het onderscheidend vermogen bevat.

Exclu-Floors heef geen geldige reden voor het gebruik van het samengestelde woord ‘ExcluFloorS’. Het hebben van een redelijk belang bij het gebruik van een teken levert op zichzelf nog geen geldige reden op. Exclu-Floors heeft geen noodzaak om het woord te gebruiken.

Het gebruik van het woord ExcluFloorS in de domeinnamen door Gedaagde, wekt bij (potentiële) afnemers ten onrechte de indruk dat enig verband bestaat tussen beide ondernemingen. Hierdoor is sprake van een reëel verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek. Hiermee wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het woord- en beeldmerk van ExcluFloorS. Ook trekt Gedaagde ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het woord-beeldmerk van Eiser, omdat moet worden aangenomen dat Eiser en Gedaagde soortgelijke vloeren aanbieden. Exclu-Floors handelt met het gebruik van de domeinnamen in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

Het gevorderde wordt toegewezen.

Kern: Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken Eiser. Gedaagde is concurrent van Eiser. Domeinnamen werken onterecht de indruk dat verband bestaat tussen Eiser en Gedaagde.


Terug