Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Expat Mortgages B.V. – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
14-07-2016
Rolnummer:
DNL2016-00013
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
expatmortgages.nl
Eiser(es):
Expat Mortgages B.V.
Verweerder:
[persoonsnaam]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2016-1195
Publicatiedatum:
30-08-2016
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd om door te linken naar de website van zijn werkgever, een directe concurrent van Eiseres, om zo van de bekendheid van het Merk (en de handelsnaam) van Eiseres te profiteren. Verweerder heeft de Domeinnaam te koop aangeboden aan Eiseres voor EUR 25.000,-. De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.

Samenvatting

Eiseres is Expat Mortgages B.V. en is sinds 2007 actief op de markt van de financiële dienstverlening. Eiseres heeft een website waar informatie over haar diensten te vinden is onder de domeinnaam expat-mortgages.nl en is houdster van het EU-woordmerk EXPAT MORTGAGES (hierna: het Merk). Verweerder is in dienst bij een bedrijf dat actief is op de markt van de financiële dienstverlening. Op 23 juli 2015 heeft Verweerder de domeinnaam expatmortgages.nl (hierna: de Domeinnaam) geregistreerd. Eiseres stelt dat de werkgever van Verweerder een directe concurrent is van Eiseres en dat de Domeinnaam uitsluitend gebruikt werd om bezoekers door te leiden naar de website van deze concurrent. Dit gebruik van de Domeinnaam is inmiddels gestaakt, er is inmiddels geen actieve website meer aan de Domeinnaam gekoppeld. Verder is er volgens Eiseres sprake van registratie en gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Aangezien Verweerder werkt bij een directe concurrent van Eiseres zou deze op de hoogte moeten zijn van de rechten van Eiseres, bovendien heeft Verweerder de Domeinnaam te koop aangeboden aan Eiseres voor EUR 25.000,-. Verweerder stelt geen eigenaar meer te zijn van de Domeinnaam maar deze slechts te houden voor zijn werkgever. Verweerder zou een legitiem belang hebben bij de Domeinnaam, namelijk de vindbaarheid van Verweerder’s expat mortgages-diensten.

De geschillenbeslechter stelt voorop dat Verweerder bij SIDN geregistreerd staat als houder en dus als houder van de Domeinnaam wordt gezien. De geschillenbeslechter stelt eerst vast of de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk van Eiser in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Het enige verschil tussen het Merk en de Domeinnaam is dat de woorden in het Merk los van elkaar worden geschreven en in de Domeinnaam aan elkaar, dit verschil is zo gering dat er sprake is van verwarringsgevaar. Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast of Verweerder rechten op of legitieme belangen heeft bij de Domeinnaam. Verweerder heeft geen toestemming van Eiseres voor de registratie en het gebruik van de Domeinnaam en heeft geen handelsnaam- of merkrechten met betrekking tot de term “Expat Mortgages”. Verweerder is ook niet algemeen bekend onder de Domeinnaam. Bovendien heeft Verweerder de Domeinnaam gebruikt om bezoekers door te leiden naar de website van een directe concurrent van Eiseres om zo van de bekendheid van het Merk (en de handelsnaam) van Eiseres te profiteren. Toen Verweerder dit gestaakt heeft, heeft hij geen gebruik meer gemaakt van de Domeinnaam. Er is dan ook geen sprake van een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Tot besluit stelt de geschillenbeslechter vast of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Eiseres heeft het Merk jaren gebruikt voordat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd en Verweerder zou dus op de hoogte moeten zijn van het bestaan van het Merk van Eiseres. Daarnaast heeft Verweerder de Domeinnaam gebruikt om door te linken naar de website van een concurrent van Eiseres en heeft Verweerder de Domeinnaam te koop aangeboden. De Domeinnaam is daarom te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.

De vordering wordt toegewezen.


Terug