Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Feenstra Veiligheid B.V. & Feenstra Verwarming B.V.- [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
24-04-2020
Rolnummer:
DNL2020-0001
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<feenstra-huisbeveiliging.nl>; <feenstra- slotenmaker.nl>
Eiser(es):
Feenstra Veiligheid B.V. & Feenstra Verwarming B.V.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2020-1368
Publicatiedatum:
30-05-2020
Kern:

Er is sprake van verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnamen en de Merken van Eisers. De Domeinnamen bevatten beschrijvende termen voor diensten die zowel door Eisers als Verweerder worden aangeboden. Bij het publiek kan aldus de indruk ontstaan dat er een (directe of indirecte) economische band bestaat tussen Eisers en Verweerder.

Samenvatting

Eisers zijn Feenstra Veiligheid B.V. en Feenstra Verwarming B.V., uit Nederland. Eisers zijn dochtervennootschappen van Feenstra N.V., een landelijke energieserviceorganisatie in Nederland. Eerste Eiser, Feenstra Veiligheid B.V., houdt zich bezig met huisbeveiliging en heeft een licentie voor het gebruik van de volgende geregistreerde merken, waarvan tweede Eiser, Feenstra Verwarming B.V., houder is: het Benelux woordmerk FEENSTRA en een beeldmerk met dezelfde naam. Tevens is eiser houder van de handelsnaam Feenstra (hierna: Merken).

Verweerder is [X] uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <feenstra-huisbeveiliging.nl> en de domeinnaam <feenstra-slotenmaker.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnamen).  

Eisers vorderen overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnamen bevatten de Merken in hun geheel. Na de Merken bevatten de Domeinnamen een niet onderscheidend koppelteken en de termen “huisbeveiliging”, respectievelijk “slotenmaker”. Dit zijn beschrijvende termen voor diensten die zowel door Eisers als Verweerder worden aangeboden. Bij het publiek kan aldus de indruk ontstaan dat er een (directe of indirecte) economische band bestaat tussen Eisers en Verweerder.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Dit, omdat vaststaat dat er voor Verweerder geen rechtvaardiging bestaat voor het gebruik van de Merken, onder meer omdat Verweerder niet stelt dat “Feenstra” zijn eigen naam is.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Nu de Domeinnamen worden gebruikt om commercieel voordeel te halen door internetgebruikers naar websites van de domeinnaamhouder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken van Eisers.

Vordering van Eisers wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eisers.


Terug