Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Ferdinand Zandbergen - Jan Zandbergen

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak:
02-09-2008
Rolnummer:
2237737/HA ZA 07-1877
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
zandbergen.eu
Eiser(es):
Ferdinand Zandbergen B.V.
Verweerder:
Jan Zandbergen B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieƫn:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, .eu-domeinnamen
Domjur-nummer:
2010-586
Publicatiedatum:
21-07-2010
Kern:

Samenvatting

Ferdinand Zandbergen bv is een groothandel in vlees. Jan Zandbergen bv handelt ook in vlees. Beide besloten vennootschappen komen voort uit de door vader opgerichte Zandbergengroep.

 

Ferdinand Zandbergen had het woordmerk ZANDBERGEN gedeponeerd, welke inmiddels nietig is verklaard. Op basis van dit woordmerk heeft Ferdinand Zandbergen tijdens de sunrise periode voorrang genoten met betrekking tot het registreren van de domeinnaam zandbergen.eu. Jan Zandbergen heeft hiertegen succesvol bezwaar aangetekend bij het Arbitraal Hof in Tsjechiƫ, de domeinnaam zandbergen.eu dient aan hem te worden overgedragen.

 

Ferdinand Zandbergen vordert de beslissing van het arbitraal hof te vernietigen.

 

Beoordeling door de rechter: Ferdinand Zandbergen komt geen recht op de domeinnaam zandbergen.eu toe. Bij de ontvlechting uit de Zandbergengroep is afgesproken dat partijen zich van elkaar zouden onderscheiden door verschillende handelsnamen te voeren. Ferdinand Zandbergen maakt thans gebruik van de domeinnaam fzandbergen.nl en Jan Zandbergen gebruikt de domeinnamen jzandbergen.nl; janzandbergen.nl; jzandbergen.com en janzandbergen.com. Het doen registreren van de domeinnaam zandbergen.eu en vervolgens gebruik maken van deze domeinnaam is in strijd met hetgeen tussen partijen is overeengekomen en frustreert de ontvlechting.

 

Daar komt bij dat het gebruik van de domeinnaam zandbergen.eu verwarrende gelijkenis vertoont met de handelsnaam 'Jan Zandbergen'. De enkele aanduiding voor dezelfde producten op dezelfde markt zonder enige toevoeging ter onderscheiding, verschaft onduidelijkheid over de herkomst van de producten.

 

Dit leidt tot het oordeel dat het doen registreren van de domeinnaam zandbergen.eu te kwader trouw is geschied en dat de domeinnaam dient te worden ingetrokken.

 

Vervolgens beoordeelt de rechtbank of voor recht kan worden verklaard dat Ferdinand Zandbergen noch Jan Zandbergen de domeinnaam zandbergen.eu toekomt. In het addendum zijn partijen overeengekomen dat Ferdinand Zandbergen haar handelsnamen onderscheidend zou laten zijn van handelsnamen van Jan Zandbergen. Hoewel deze afspraak eenzijdig is geformuleerd, zou het toewijzen van zandbergen.eu aan Jan Zandbergen de bedoeling van partijen in het addendum, namelijk ontvlechting uit de Zandbergengroep, doorkruisen nu het kenmerkende deel van de beide ondernemingen identiek is. Het gevolg hiervan is dat registratie van zandbergen.eu door Jan Zandbergen te kwader trouw zal geschieden, zodat het register niet tot registratie van zandbergen.eu ten name van Jan Zandbergen zou moeten overgaan. De domeinnaam komt noch aan Ferdinand Zandbergen, noch aan Jan Zandbergen toe.

 

Ferdinand Zandbergen vordert ontheffing van de verplichting tot overdracht van zandbergen.eu aan Jan Zandbergen, opgelegd door het Arbitraal Hof. Aangezien binnen 30 dagen na deze beslissing deze gerechtelijke procedure is ingeleid, is Ferdinand Zandbergen daar reeds van ontheven op grond van de verordening die ten grondslag ligt aan de ADR-procedure voor het Arbitraal Hof.

 

De domeinnaam zandbergen.eu komt noch aan Ferdinand Zandbergen, noch aan Jan Zandbergen toe en dient te worden ingetrokken.

 


Terug