Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Fietsen.123 - Fietsen123

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Zwolle-Lelystad, voorzieningenrechter
Datum uitspraak:
27-07-2004
Rolnummer:
98787 / KG ZA 04-293
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
fietsen123.nl
Eiser(es):
eiser
Verweerder:
gedaagde
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Misbruik van bevoegdheid, Overige onrechtmatige daad
Domjur-nummer:
2004-205
Publicatiedatum:
23-09-2004
Kern:

Samenvatting

Het verweer dat het i.c. om verschillende domeinnamen gaat en er derhalve geen sprake is van onrechtmatig handelen, faalt. Een als misbruik van recht te kwalificeren onrechtmatig handelen kan immers ook bestaan in het gebruik van een domeinnaam die een dermate grote gelijkenis vertoont met een reeds in gebruik zijnde (persoons-)domeinnaam dat bezoekers die op zoek zijn naar de website van de eerder geregistreerde domeinnaam, terecht zouden kunnen komen bij de andere website. Voldoende aannemelijk is geworden dat daarvan hier sprake is. De combinatie van de delen waaruit de domeinnaam in kwestie is opgebouwd betreft immers niet een in het taalgebruik bijzonder gangbare.
Daarnaast is voldoende aannemelijk geworden dat gedaagde haar domeinnaam heeft geregistreerd met het oogmerk internetgebruikers die op zoek zijn naar de website van eiser door te geleiden naar een website van gedaagden. Het feit dat de site van gedaagde in tegenstelling tot de site van eiser een commercieel karakter heeft, is niet van belang.


Terug