Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Fietsplaza – [Gedaagde] Tweewielers

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak:
17-07-2012
Rolnummer:
223816 / HA ZA 11-1571
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
[naam eiser]-fietsplaza.nl
Eiser(es):
[Eiser] Fietsplaza VOF
Verweerder:
VOF [Gedaagde] Tweewielers
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Persoonsnaam
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
31-08-2012
Kern:

Samenvatting

Eiser is [Eiser] Fietsplaza V.O.F. en gedaagde is V.O.F. [gedaagde] Tweewielers. Eiser en gedaagde zijn concurrenten op het terrein van fietshandel. Eiser is rechthebbende op de domeinnaam [naam eiser]-fietsplaza.nl. Gedaagde heeft de domeinnaam [naam eiser]fietsplaza.nl laten registreren en heeft deze doorgelinkt naar een pornosite. Eiser vordert een verklaring voor recht dat gedaagde door gebruikmaking van de domeinnaam onrechtmatig handelt jegens eiser en vordert dat het gedaagde bevolen wordt om iedere inbreuk op de handelsnamen en domeinnamen van eiser te staken en gestaakt te houden.

De rechtbank concludeert dat gedaagde zich niet uitlaat over een valide reden voor de registratie van de domeinnaam en is van oordeel dat er geen andere reden geweest kan zijn dan het dwarszitten van haar concurrent. Dit dwarszitten kan gelet op de concurrentiestrijd tussen partijen gericht zijn geweest op misleiding van klanten en potentiële klanten van eiser. In combinatie met de link naar een pornowebsite oordeelt de rechtbank dat er sprake is van pesterij door gedaagde welke de goede naam van eiser kan schaden en derhalve onrechtmatig is.

De rechtbank oordeelt echter dat onvoldoende gesteld is om uit het laten registreren van de domeinnaam door gedaagde te kunnen concluderen dat er sprake zou zijn van inbreuk op de handelsnaam van eiser of, overigens, enig haar toebehorend merk. Ook is niets gebleken van schade aan de kant van eiser, zodat een schadevergoeding niet toegekend wordt.

De rechtbank verklaart voor recht dat gedaagde door het laten registreren van de domeinnaam www.[naam eiser]fietsplaza.nl onrechtmatig jegens eiser handelt en gebiedt gedaagde zich te onthouden van het registreren en gebruiken van een domeinnaam voor zover daarbij tekens worden gebruikt die overeenstemmen met of gelijkend zijn aan de naam eiser.


Terug