Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Financial Lease Nederland – OrangeAutoLease

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak:
25-08-2015
Rolnummer:
C/10/478792 / KG ZA 15-667
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
financiallease.nl, orangeautolease.nl en orangefinanciallease.nl
Eiser(es):
Financial Lease Nederland
Verweerder:
OrangeAutoLease
Resultaat procedure:
Vorderingen worden afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
2015-1157
Publicatiedatum:
04-11-2015
Kern:

De door gedaagden gevoerde handelsnamen OrangeAutoLease, OrangeFinancialLease en OrangeLease, en de domeinnamen orangeautolease.nl en orangefinanciallease.nl wijken door terugkerende element ‘orange’ in voldoende mate van af van de handelsnamen Financial Lease Nederland B.V. en financiallease.nl, vanwege het zeer beschrijvende karakter van de gebruikte handels- en domeinnamen.

Samenvatting

Eiseres is Financial Lease Nederland B.V., een bedrijf dat als onafhankelijke partij (digitaal) leaseauto’s aan ondernemers beschikbaar stelt via de domeinnaam financiallease.nl. Gedaagden zijn [persoonsnaam 1] en [persoonsnaam 2], die handelen onder de naam OrangeAutoLease, een onderneming die mede handelt onder de namen OrangeFinancialLease en OrangeLease. OrangeAutoLease biedt (digitaal) diensten aan op het gebied van financieel leasen en maakt daarbij gebruik van de domeinnamen orangeautolease.nl en orangefinanciallease.nl.

Eiseres vordert het staken en gestaakt houden van het gebruik van de inbreukmakende handelsnamen Orange Auto Lease, Orange Financial Lease en Orange Lease, en tevens het onklaar c.q. niet operationeel c.q. offline maken en houden, althans het gebruik staken en gestaakt te houden van de domeinnamen orangeautolease.nl en orangefinanciallease.nl.

Het element ‘financial lease’ in de handelsnamen ‘Financial Lease Nederland B.V.’ en ‘financiallease.nl’ betreft een algemeen gangbare term die wordt gebruikt voor het aanduiden van de diensten die de onderneming levert. Het element ‘Nederland’ betreft eveneens een algemeen gehanteerde term. Te weten een verwijzing naar een locatie. Gelet op het in hoge mate beschrijvend karakter van de handelsnamen van eiseres komt aan deze handelsnamen geringe bescherming toe.

Naar oordeel van de voorzieningenrechter wijken de door gedaagden gevoerde handelsnamen, en voor zover ook als handelsnamen gevoerde domeinnamen, door het in alle handelsnamen terugkerende element ‘orange’ in voldoende mate van af van de handelsnamen van eiseres. Gelet op het zeer beschrijvende karakter van de door eiseres gehanteerde handelsnamen is een gering verschil immers voldoende.

Daarbij komt dat er naast de onderhavige handelsnamen ook nog een groot aantal andere handels- en/of domeinnamen in gebruik zijn met daarin het woord ‘financial lease’ of een variatie daarop als onderdeel daarvan. De voorzieningenrechter acht het daarom aannemelijk dat de gemiddelde consument zich er bewust van zal zijn dat er verschillende aanbieders zijn die zich met sterk gelijkende namen presenteren, zodat er van uitgegaan kan worden dat de consument bijzonder oplettend zal zijn met welk bedrijf hij nu van doen heeft.

Beide vorderingen worden afgewezen.


Terug