Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Fire-Control B.V. – SaFirety LTD

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
27-07-2021
Rolnummer:
DNL2021-0021
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<firecontrol.nl>
Eiser(es):
Fire-Control B.V.
Verweerder:
SaFirety LTD
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1421
Publicatiedatum:
30-08-2021
Kern:

De website van de Domeinnaam leidt Internetgebruikers door naar een andere onderneming. Er is sprake van gebruik te kwader trouw, aangezien Verweerder de Domeinnaam gebruikt om voordeel te behalen uit de verwarring die kan ontstaan met de Handelsnaam.

Samenvatting

Eiser is Fire-Control B.V., uit Nederland. Eiser is specialist en partner op het gebied van brandbeveiligingen, brandblusinstallaties, brandblussers en bedrijfshulpverleningstrainingen. Eiser voert de handelsnaam ‘‘Fire-Control’’ (hierna: Handelsnaam).

Verweerders zijn SaFirety LTD, uit het Verenigd Koninkrijk. Verweerder heeft de domeinnaam <firecontrol.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam omvat de Handelsnaam van Eiser in zijn geheel, met enkel het verbindingsstreepje tussen de elementen ‘’Fire’’ en ‘‘Control’’ weggelaten. Het ontbreken van een verbindingsstreepje acht de Geschillenbeslechter onvoldoende significant om de verwarringwekkende gelijkenis tussen de Domeinnaam en de Handelsnaam weg te nemen.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Het staat vast dat Verweerder de onderhavige Domeinnaam niet actief gebruikte, of hiervoor aantoonbare voorbereidingen trof, voordat hij kennis kreeg van het geschil. Ook is Verweerder niet algemeen bekend onder de Domeinnaam. Ten slotte is niet gebleken dat Verweerder de Domeinnaam gebruikte voor legitieme, niet-commerciële doeleinden.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Domeinnaam linkt door naar een website van een andere onderneming van de bestuurder van Verweerder, die tevens concurreert met Eiser. Hierdoor is er sprake van gebruik om commercieel voordeel te behalen door Internetgebruikers naar een online locatie te leiden, gebruikmakend van de verwarring die kan ontstaan met de Handelsnaam.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug