Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Fiskars Corporation – Wolfswinkel Groentechniek VOF

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
22-10-2014
Rolnummer:
DNL2014-0027
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
fiskarsshop.nl
Eiser(es):
Fiskars Corporation
Verweerder:
Wolfswinkel Groentechniek VOF
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Gebruik te kwader trouw, Dealers/agentschappen, Merk
Domjur-nummer:
1089
Publicatiedatum:
24-11-2014
Kern:

Overdracht van de domeinnaam, want er is niet voldaan aan de Oki Data-criteria aangezien verweerder onvoldoende nauwkeurig de relatie met eiser bekend heeft gemaakt.

Samenvatting

Eiser is Fiskars Corporation, houder van het woordmerk FISKARS en leverancier van producten voor huis-, tuin- en outdoorgebruik. Verweerder is Wolfswinkel Groentechniek VOF, houder van de domeinnaam fiskarsshop.nl en reseller van Fiskar producten. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam fiskarsshop.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eiser, aangezien het merk van de eiser volledig is opgenomen in de domeinnaam. De toevoeging van het woord “shop” doet daar niet aan af, omdat het dominante element van de domeinnaam het merk van eiser is.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast, met verwijzing naar de Oki Datacriteria, dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Verweerder biedt daadwerkelijk producten van de ingeroepen merken aan onder de betwiste domeinnaam, biedt uitsluitend producten van de ingeroepen merken onder de domeinnaam aan en probeert niet alle domeinnamen, die mogelijk het merk van de eigenaar bevatten, te registreren en zo eiser de mogelijkheid ontnemen om zijn eigen merk te gebruiken in een domeinnaam. Echter, verweerder heeft niet voldoende nauwkeurig de relatie met eiser bekend gemaakt. De domeinnaam wordt dus niet gebruikt om bona fide goederen of diensten aan te bieden.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en te kwader trouw gebruikt heeft. De domeinnaam wordt bewust gebruikt voor commercieel gewin door het creëren van een waarschijnlijk gevaar van verwarring met betrekking tot het merk over de bron, sponsoring en goedkeuring van de website.

De vordering wordt toegewezen.


Terug