Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

FlexExpert B.V. - EquiPlus Mennagement B.V.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak:
18-12-2017
Rolnummer:
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBGEL:2017:6893
Domeinnaam:
flex-experts.nl
Eiser(es):
FlexExpert B.V.
Verweerder:
EquiPlus Mennagement B.V.
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018-1264
Publicatiedatum:
27-02-2018
Kern:

Handelsnamen Eiser en Verweerder vrijwel identiek. Eiser en Verweerder richten zich op zelfde markt en werkzaamheden. Handelsnaam Eiser niet louter beschrijvend nu handelsnaam Eiser niet is opgenomen in De Van Dale. Verwarring is te duchten, gevorderde wordt toegewezen.

Samenvatting

Eiser is FlexExpert B.V. Sinds 1991 houdt Eiser zich bezig met het uitzenden van (tijdelijke) uitzendkrachten, payrolling, werving en selectie, alsook het adviseren van partijen in de uitzendbranche. Op 18 april 2000 heeft Eiser de domeinnaam flexexpert.nl geregistreerd en gebruikt zij deze domeinnaam actief in haar bedrijfsvoering.

Verweerder is EquiPlus B.V. Sinds 2016 neemt Verweerder deel aan het economisch verkeer onder de namen Flex-Experts en FlexExperts. Verweerder exploiteert een organisatieadviesbureau en richt zich op uitzendbureaus en payrollbedrijven die geadviseerd willen worden over met name wet- en regelgeving en procesoptimalisatie. Op 29 maart 2016 heeft Verweerder de domeinnaam flex-experts.nl geregistreerd, welke zij actief gebruikt voor haar bedrijfsvoering.

Eiser vordert dat Verweerder het gebruik in de ruimste zin des woords van de handelsnamen Flex-Experts en FlexExperts, inclusief domeinnaam, staakt.

De voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland stelt dat de handelsnemen van Eiser en Verweerder slechts in geringe mate van elkaar afwijken nu de dominerende delen van de handelsnamen (zijnde ‘Flex’ en ‘Expert) identiek zijn. Ook stelt de rechter dat de markt en werkzaamheden van beide ondernemingen nauw verwant zijn.

De voorzieningenrechter overweegt dat dat het kenmerkend is voor het Handelsnaamsrecht – anders dan het Merkenrecht – dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en dat in beginsel ieder aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. De grens voor bescherming van beschrijvende handelsnamen wordt bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden. I.c. gaat het volgens de voorzieningenrechter niet om een louter beschrijvende aanduiding nu De Van Dale geen omschrijving geeft van wat een ‘flexexpert’ zou moeten zijn.  

De voorzieningenrechter oordeelt dat het voldoende aannemelijk is dat bij het relevante publiek verwarring te duchten is tussen de ondernemingen van Eiser en Verweerder. De conclusie is dan ook dat Verweerder haar handelsnamen voert in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet. Dit geldt ook met betrekking tot de domeinnaam.

Met betrekking tot de domeinnaam wordt het volgende overwogen: In beginsel is een domeinnaam niet meer of anders dan een (internet)adres van de domeinnaamhouder en is het gebruik daarvan niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam. Door omstandigheden kan dat evenwel anders zijn. Dat is het geval als de domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming, waarbij ook de inhoud van de website achter de domeinnaam relevant is.

Het gevorderde wordt toegewezen.

Kern: Handelsnamen Eiser en Verweerder vrijwel identiek. Eiser en Verweerder richten zich op zelfde markt en werkzaamheden. Handelsnaam Eiser niet louter beschrijvend nu handelsnaam Eiser niet is opgenomen in De Van Dale. Verwarring is te duchten, gevorderde wordt toegewezen.


Terug