Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Flowmailer B.V. – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
12-11-2019
Rolnummer:
DNL2019-0040
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
mailflower.nl, mailflowr.nl
Eiser(es):
Flowmailer B.V.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2019-1354
Publicatiedatum:
31-12-2019
Kern:

De Geschillenbeslechter wijst de vordering af. Eiser heeft onvoldoende gesteld om minimaal prima facie aannemelijk te maken dat verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnamen. Daarnaast heeft eiser onvoldoende gemotiveerd dat de domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt.

Samenvatting

Eiser is Flowmailer B.V., uit Nederland. Eiser is een bedrijf voor het afleveren van e-maildiensten en zij is onder andere houder van het Benelux-woordmerk en het Unie woordmerk FLOWMAILER (hierna: Merken). 

Verweerder is [X], IT-Solved, uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnamen <mailflower.nl> en <mailflowr.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnamen). De eerste domeinnaam wordt gebruikt om door te leiden naar een website welke actief is onder de tweede domeinnaam. Via deze website biedt Verweerder een softwareproduct aan voor gedeelde mailboxen. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnamen op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnamen bestaan in wezen uit een omkering van de lettergrepen van het Merk, met kleine wijzigingen, welke echter de verwarringwekkende overeenstemming niet wegnemen. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat niet is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). De Geschillenrechter is van oordeel dat Eiser in onderhavige procedure onvoldoende heeft gesteld om minimaal prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geeft recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook niet is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Het is aan Eiser om gemotiveerd te stellen dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd of worden gebruikt. Eiser heeft echter slechts de argumenten opgesomd die Verweerder eerder ter rechtvaardiging van zijn gebruik aan heeft gevoerd, met welke argumenten Eiser het niet eens is en die hij niet geloofwaardig vindt.

Ook uit het zaakdossier dat Partijen aan de Geschillenbeslechter hebben voorgelegd is niets gebleken op grond waarvan registratie of gebruik te kwader trouw kan worden afgeleid. De Geschillenbeslechter wijst de vordering dan ook af. 


Terug