Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Forever Living Products Netherlands B.V. – Forevershop

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
28-03-2012
Rolnummer:
DNL2011-0066
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
forevershop.nl
Eiser(es):
Forever Living Products Netherlands B.V.
Verweerder:
Forevershop
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Beschrijvende domeinnamen, Merk
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
18-04-2012
Kern:

Samenvatting

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. en houdt zich bezig met de (groot)handel in parfums en cosmetica. Verweerder is een onderneming die zich bezig houdt met de internationale (groot)handel in (onder meer) natuurlijke producten en voedingssupplementen. Verweerder heeft de domeinnaam forevershop.nl, staat in handelsregister geregistreerd als STS Aloe Vera Products & Health Supplies B.V. en handelt tevens onder de naam “Forevershop”. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam.

Voor overdracht moet voldaan zijn aan de vereisten uit artikel 2.1 van de Geschillenregeling. Het eerste vereiste is dat de domeinnaam identiek is aan of mogelijk verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eiser. Eiser treedt naar buiten onder de handelsnaam “Forever Living Products Benelux”. Van het gebruik van een andere handelsnaam is niets gebleken. Eiser beroept zich tevens op het merk FOREVER LIVING PRODUCTS, waartoe eiser op basis van een volmacht gerechtigd is.

De geschillenbeslechter stelt dat er geen sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen domeinnaam en het merk/de handelsnaam van eiser. Het merk en de handelsnaam van eiser bestaan uit een combinatie van de woorden “forever”, “living”, “products”, die ieder geen of een minimaal onderscheidend vermogen hebben. Dat betekent dat voor de beschermingsomvang van het merk vooral moet worden gekeken naar het merk als geheel. Het teken “forevershop” uit de domeinnaam wijkt zodanig af van deze combinatie dat niet van verwarringwekkende overeenstemming kan worden gesproken. Voor de bescherming van de handelsnaam van eiser geldt dat sprake moet zijn van verwarring tussen de handelsnaam en het teken “forevershop” uit de domeinnaam. Hoewel bij handelsnamen de eis van onderscheidend vermogen uit het merkenrecht niet geldt, brengt het geringe onderscheidend vermogen van het woord “forever” ook hier mee dat het enkele voorkomen van dat woord in de handelsnaam onvoldoende is om gevaar voor verwarring aan te kunnen nemen.

De geschillenbeslechter wijst de vordering af.


Terug