Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Formlabs Inc. - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
24-09-2018
Rolnummer:
DNL2018-0041
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
formlabs.nl
Eiser(es):
Formlabs Inc.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2018-1303
Publicatiedatum:
28-01-2019
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder omvat het volledige Merk van Eiser. Registratie van het Beeldmerk bewijst niet dat Verweerder reeds bekend was onder de Domeinnaam. Geen recht en geen legitiem belang. Registratie te kwader trouw. Reeds gedane onderhandelingen doen hieraan niet af.

Samenvatting

Eiser is Formlabs Inc. uit Somerville, Massachusetts, United States. Eiser is ontwikkelaar en fabrikant in 3D-printing technologie. Sinds juni 2014 is eiser houder van het Internationale merk FORMLABS (hierna: Merk), welke ook voor de Europese Unie geldt. 

Verweerder is [X] uit Deventer. Verweerder heeft in september 2012 de domeinnaam <formlabs.nl> (hierna: Domeinnaam) geregistreerd. De Domeinnaam verwijst door naar formlabs.net, een website met informatie over de productie en verkoop van sieraden gemaakt met behulp van 3D-printing en castingtechnologie. In 2014 heeft Verweerder alle domeinnamen op Formlabs.net te koop aangeboden aan Eiser. Verweerder is sinds april 2015 houder van het Benelux beeldmerk Formlabs (hierna: Beeldmerk).

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Geschillenbeslechter stelt vast dat het Merk van Eiser dateert van vóór het Benelux Beeldmerk van Verweerder. De Domeinnaam omvat het volledige Merk en verschilt niet van het Merk. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). De registratie van het Beeldmerk bewijst niet dat Verweerder reeds bekend was onder de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter acht het aannemelijk dat de Verweerder op de hoogte was van Eiser en van haar gebruik van het woord ‘’Formlabs’’. Geen recht en geen legitiem belang. Bovendien heeft Verweerder geen bewijs geleverd om bona fide gebruik aan te tonen.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd door Verweerder. Het feit dat partijen een aantal jaren samen hebben geprobeerd het probleem op te lossen compenseert volgens de Geschillenrechter niet de registratie te kwader trouw. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug