Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Fossil Group Europe GmbH and Fossil Group, Inc. - [Verweerder] soho

Procedure:
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
12-05-2017
Rolnummer:
DNL2017-0010
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
fossilnederland.nl
Eiser(es):
Fossil Group
Verweerder:
[Respondent]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2017-1244
Publicatiedatum:
12-05-2017
Kern:

Geen toestemming voor gebruik van Merk Eiser. Verweerder gebruikt de domeinnaam voor frauduleuze doeleinden en lokt bewust internetgebruikers naar zijn website, met als doel hier financieel gewin uit te halen.

Samenvatting

Eiser is Fossil Group Europe uit Zwitserland en houder van diverse FOSSIL merken, waaronder een Benelux merk en een EU merk. Het merk wordt gebruikt voor de promotie van design, productie en verkoop van hun levensstijl accessoires zoals horloges, sieraden, handtassen en kleine lederwaren. Verweerder is [Verweerder] uit Duitsland en is sinds 1 september 2016 houder van de betwiste domeinnaam fossilnederland.nl. De domeinnaam verwijst naar een webshop waarop levensstijl accessoires van Eiser worden aangeboden. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). Eiser heeft aangetoond dat zij Benelux en EU merken hebben voor het woord FOSSIL. In de betwiste domeinnaam is dit woord volledig opgenomen. De enkele toevoeging van de beschrijvende geografische term ‘Nederland’ hoeft bij dit vereiste niet in ogenschouw genomen te worden. De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met het merk.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Eisers hebben prima facie aangetoond dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam, aangezien deze niet voor niet-commerciële doeleinden wordt ingezet. De domeinnaam verwijst naar een website waarop Fossil producten worden aangeboden en waarbij het uiterlijk van de Fossil webshop wordt geïmiteerd. Eiser vermoedt dat consumenten worden opgelicht omdat de aangeboden producten in de webshop waarschijnlijk niet kunnen worden geleverd, gezien verweerder geen licentie heeft voor de verkoop van Fossil producten. Verweerder kan niet gezien worden als legitieme verkoper en heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam.

 

De geschillenbeslechter oordeelt mede gebaseerd op bovenstaande tot slot dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. Verweerder wist dat Eiser merken bezit en gebruik de domeinnaam voor frauduleuze doeleinden. Verweerder probeert bewust om internetgebruikers naar de website te lokken om zo commerciële winst te verkrijgen. Dit wordt gezien als een registratie en gebruik te kwader trouw.

 

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug