Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Fruit Of The Loom, Inc. – Rock Dreams Supplies B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
25-01-2021
Rolnummer:
DNL2020-0050
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<fruitoftheloom.nl>
Eiser(es):
Fruit Of The Loom, Inc.
Verweerder:
Rock Dreams Supplies B.V.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1397
Publicatiedatum:
26-04-2021
Kern:

Verweerder is niet verbonden aan Eiser. Dat de zaak 19 jaar na de registratie van de Domeinnaam plaatsvindt doet niet af aan het feit dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt.

Samenvatting

Eiser is Fruit Of The Loom, Inc., uit de Verenigde Staten. Eiser is houder van verschillende handelsmerken, waaronder het Benelux en EU woordmerk FRUIT OF THE LOOM (hierna: Merken).

Verweerder is Rock Dreams Supplies B.V., uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <fruitoftheloom.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam stemt verwarringwekkend veel overeen met de Merken, aangezien het de Merken in zijn geheel omvat.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Aangezien de Domeinnaam de Merken in het geheel omvat, bestaat er een groot risico op de schijn van verbondenheid. Echter, Verweerder heeft geen toestemming van Eiser gekregen om de Merken in de Domeinnaam te gebruiken en is ook geen geautoriseerde verkoper of distribiteur van de producten van Eiser. Er is geen bewijs dat Verweerder een legitiem, niet-commercieel of eerlijk gebruik van de Domeinnaam maakt.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Eiser heeft deze zaak 19 jaar na de registratie van de Domeinnaam onder de aandacht gebracht van WIPO. Het panel merkt om te beginnen op dat Eiser de Merken gebruikt sinds 1871. In de Benelux is het woordmerk geregistreerd 28 jaar voordat de Domeinnaam werd geregistreerd. Daarom staat het verstrijken van de tijd niet in de weg om te spreken van gebruik te kwader trouw in deze zaak. Ook bevat de Domeinnaam de Merken in het geheel en de Merken zijn geen termen die Verweerder spontaan kan bedenken. Ten slotte had Verweerder door een simpele zoekopdracht de Merken van Eiser kunnen ontdekken. Verweerder was of had op de hoogte moeten zijn van de Merken.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug