Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

FTD - Brein

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak:
08-02-2011
Rolnummer:
158050 / HA ZA 09-782
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
FTD B.V.
Verweerder:
Brein
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-10-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is FTD B.V., een organisatie die een internetforum onderhoudt waarop leden informatie kunnen vinden over materiaal op internet zoals dat beschikbaar is binnen Usenet. Usenet is een internetdienst waar gebruikers (‘posters’) materiaal, zoals teksten, foto’s, films en muziekbestanden, kunnen plaatsen (‘posten’) en downloaden. Een ieder kan materiaal plaatsen in een van de zogeheten nieuwsgroepen. Gedaagde is Brein, Brein, een stichting met als doelstelling het juridisch handhaven van de intellectuele eigendomsrechten van de bij haar aangesloten partijen.

FTD wil een verklaring voor recht dat het in Nederland downloaden van muziek en films legaal is, mits voor strikt eigen oefening, studie of gebruik en beperkt tot enige exemplaren (privé-kopieën) ook indien dit materiaal mogelijk ongeautoriseerd is geupload en dat FTD niet onrechtmatig handelt tegenover Brein. In reconventie eist Brein dat FTD het ter beschikking stellen van beschermde werken staakt en gestaakt houdt.

De vraag is of de handelwijze van FTD een onrechtmatige daad vormt. Daarbij moet bekeken worden of downloaden uit illegale bron verboden is. Relevant is artikel 16c Aw dat met zich brengt dat een privé-persoon die voor eigen gebruik muziek of een film kopieert, geen inbreuk maakt op het reproductierecht van de maker van het desbetreffende muziekwerk. De rechtbank concludeert, mede o.g.v. uitspraken van de regering, dat downloaden uit illegale bron is toegestaan. Het faciliteren van downloaden kan daardoor evenmin onrechtmatig kan zijn.

Dit ligt anders indien komt vast te staan dat FTD eveneens een forum biedt voor uploaders. De rechtbank is van oordeel dat FTD ertoe bijdraagt dat uploaders van auteursrechtelijk beschermde werken hun doel kunnen bereiken. Het is immers eenvoudig een spot in de FTD-applicatie te plaatsen waarmee toegang kan worden verkregen tot een entertainmentbestand. De spots zijn vervolgens makkelijk doorzoekbaar. Ook al gebeurt het up- en downloaden op Usenet, het feit dat FTD bijdraagt aan de vindbaarheid van de bestanden, betekent dat zij (mede)veroorzaker van de schade is.

De rechtbank concludeert dat FTD structureel en stelselmatig een internetforum exploiteert dat het illegaal uploaden faciliteert en stimuleert en waarmee zij zelf inkomsten verwerft (door advertenties) doch dat voor de bij Brein aangesloten rechthebbenden schade oplevert. Daarmee handelt FTD onrechtmatig jegens de bij Brein aangesloten rechthebbenden.

De rechtbank wijst de vorderingen van FTD af.


Terug