Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

FTD – Eyeworks Film & TV Drama

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank ’s-Gravenhage
Datum uitspraak:
01-06-2010
Rolnummer:
366481 / KG ZA 10-639
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
FTD B.V.
Verweerder:
Eyeworks Film & TV Drama B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
23-02-2012
Kern:

Samenvatting

Eiseres, FTD B.V., biedt een applicatie aan waarmee gebruikers eenvoudig bestanden op Usenet kunnen vinden en downloaden. Gedaagde is Eyeworks Film & TV Drama, producent van de film “Komt een vrouw bij de dokter”. Vrijwel onmiddellijk nadat “Komt een vrouw bij de dokter” te koop en te huur werd aangeboden, werd de film via de FTD Applicatie veelvuldig gedownload. De voorzieningenrechter heeft eerder (op 11 mei 2010) FTD bevolen de inbreuk op de auteursrechten van Eyeworks te staken en gestaakt te houden. FTD vordert nu dat de voorzieningenrechter bij vonnis het gegeven bevel opheft.

De voorzieningenrechter stelt dat FTD door haar handelswijze het werk openbaar maakt, omdat FTD gebruikers in staat stelt auteursrechtelijk beschermde bestanden (eenvoudiger) te downloaden en zij daarmee die bestanden de facto ter beschikking stelt van het publiek. De voorzieningenrechter acht het tevens aannemelijk dat FTD actieve, inhoudelijke bemoeienis heeft met de spots (verwijzingen naar bestanden die gebruikers interessant vinden). Zo controleren de door FTD aangestelde moderatoren, al dan niet op eigen initiatief, de kwaliteit van de geplaatste spots, worden gebruikers gestimuleerd spots te plaatsen van bestanden waarvan FTD moet vermoeden dat ze auteursrechtelijk beschermd zijn, en heeft FTD laten zien met een aanzienlijke mate van precisie te kunnen voldoen aan een bevel de inbreuk op specifieke auteursrechten te staken door spots die verwijzen naar een bepaald werk te verwijderen. Dit geheel van feitelijke bemoeienis leert dat FTD in de openbaarmaking een sleutelrol vervult.

Het gegeven dat FTD het auteursrechtelijk beschermd materiaal niet zelf onder haar hoede heeft doet niet af aan de kwalificatie van FTD als partij die in auteursrechtelijke zin openbaar maakt. De voorzieningenrechter vergelijkt de werkwijze van FTD met die van legale sites die na betaling content ter beschikking stellen. Het verschil is dat FTD geen toestemming van de auteursrechthebbende heeft.

De voorzieningenrechter oordeelt dat dreiging dat FTD het werk opnieuw openbaar gaat maken, indien de het gegeven bevel wordt opgeheven, groot is en wijst de vordering van FTD af.


Terug