Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Fysio Roermond - Fysiotherapie Roermond

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak:
21-02-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBLIM:2018:1801
Domeinnaam:
www.fysio-roermond.nl
Eiser(es):
Fysio Roermond
Verweerder:
Fysiotherapie Roermond
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018-1276
Publicatiedatum:
29-06-2018
Kern:

Geen inbreuk op handelsnaam. Er is sprake van een zuiver beschrijvende handelsnaam en domeinnaam, handelsnaam Eiser verdient daardoor geen bescherming zoals bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet. Het gebruik van (nagenoeg) dezelfde handelsnaam of domeinnaam is onrechtmatig als er sprake is van een bijkomende omstandigheid. i.c. is deze bijkomende omstandigheid niet aanwezig.

Samenvatting

Eiser is [Eiser], sinds 1 september 2016 handelend onder de naam Fysio Roermond. Eiser gebruikt de domeinnaam www.fysioroermond.com.

Verweerder is [Verweerder], sinds 22 december 2016 handelend onder de naam Fysiotherapie Roermond. Verweerder maakt gebruik van het van de domeinnaam www.fysio-roermond.nl (hierna: Domeinnaam).

Eiser stelt dat er verwarring te duchten is en vordert een verbod voor Verweerder met betrekking voor het gebruik van een combinatie van de woorden ‘Fysio’ en ‘Roermond’. Verweerder voert aan inmiddels gebruik te maken van de handelsnaam Fysiotherapie en Echografie Roermond. Het legitieme belang voor het gebruik van de Domeinnaam schrijft Verweerder toe aan het faciliteren van de zoekresultaten voor zijn onderneming, welke door de beschrijvende elementen ‘Fysio’ en ‘Roermond’ gekenmerkt wordt.

Rechtbank Limburg oordeelt als volgt. Ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds (zij het met geringe afwijking) door een ander rechtmatig gevoerd werd.  De vraag is of de handelsnaam van Eiser voor deze bescherming in aanmerking komt. De Rechter oordeelt dat de handelsnaam van Eiser zuiver beschrijvend van karakter is en daarmee niet voor deze bescherming in aanmerking komt. Hierbij wordt verwezen bij een arrest van de Hoge Raad uit 2015.[1] In dit arrest wordt geoordeeld dat een beschrijvende handelsnaam slechts bescherming verdient, indien er sprake is van bijkomende omstandigheden. Dit wordt i.c. door de rechter niet aanwezig bevonden.

Met betrekking tot de Domeinnaam wordt ook bovenstaande redenatie gevolgd. Een enkel gevaar voor verwarring zoals gesteld door Eiser vormt volgens de rechter geen bijkomende omstandigheid zoals bedoeld in het voorgenoemde arrest van de Hoge Raad.

De vordering van Eiser wordt afgewezen.

 


[1] ECLI:NL:HR:2015:3554


Terug