Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. – [Verweerder] B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
28-11-2016
Rolnummer:
DNL2016-0037
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
berberspluimvee.nl
Eiser(es):
Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V.
Verweerder:
[Verweerder] B.V.
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2017-1216
Publicatiedatum:
03-02-2017
Kern:

Verweerder en eiser zijn actief op dezelfde pluimvee markt. Domeinnaam Verweerder is identiek aan handelsnaam Eiser. Verweerder heeft geen legitiem belang bij de domeinnaam. Sinds registratie in 2012 is domeinnaam niet gebruikt. Verweerder handelt te kwader trouw, kennelijk doel Verweerder is om domeinnaam voor hogere geldelijke vergoeding te verkopen aan Eiser.

Samenvatting

Eiser is Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. h.o.d.n. “Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export” en “Berbers Pluimvee”. Verweerder is [Naam Verweerder] B.V. en houder van de domeinnaam ‘berberspluimvee.nl’. Deze domeinnaam is geregistreerd op 25 oktober 2012 en wordt niet actief gebruikt. Beide exploiteren een groothandel in levend pluimvee. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter oordeelt dat voldaan is aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend) van art. 2.1 van de Regeling. De Domeinnaam van Verweerder is identiek aan Eisers’ handelsnaam “Berbers Pluimvee”. Het weglaten van de woorden Gebr. En Import en Export in de eerstgenoemde handelsnaam, is niet relevant omdat deze woorden beschrijvend zijn.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling voldaan is. Verweerder heeft geen legitiem belang bij de handelsnaam. Verweerder heeft de Domeinnaam al in 2012 geregistreerd en sindsdien niet gebruikt. De Verweerder heeft geen bewijs geleverd voor haar stelling dat zij overweegt ingevroren kipproducten ten exporteren naar Noord-Afrika en om die reden de Domeinnaam “berberspluimvee” heeft geregistreerd. De geschillenbeslechter acht dit volstrekt ongeloofwaardig, te meer omdat gekozen wordt voor een Nederlandse naam en een naam van een directe concurrent.

De geschillenbeslechter oordeelt dat aan het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruikt ter Kwader Trouw) van art. 2.1 van de Regeling voldaan is. Het is aannemelijk dat Verweerder afwist of af had moeten weten van het bestaan van Eiser en zijn handelsnamen. De onderneming van Eiser bestaat reeds 20 jaar. Daarnaast blijkt uit een brief van 26 april 2016 van Verweerder dat Eiser en Verweerder Concurrenten zijn. Eiser sommeerde Verweerder eerder om de Domeinnaam gratis over te dragen, in de brief van 26 april 2016 reageerde Verweerde dat zij enkel tot overdracht over zouden gaan bij een fatsoenlijk bod. De geschillenbeslechter concludeert daarom dat het belang van Verweerder slechts is gelegen in de mogelijkheid om de Domeinnaam tegen een “fatsoenlijke” geldelijke vergoeding – hoger dan de registratiekosten – over te dragen. Het is daarnaast niet onwaarschijnlijk dat de Domeinnaam enkel geregistreerd is om Eiser te beletten deze te gebruiken. Er is daarom sprake van een registratie te kwader trouw.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug