Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Gemeente Haarlemmermeer - Baan Kleef Aan

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Haarlem, voorzieningenrechter
Datum uitspraak:
21-12-2008
Rolnummer:
151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
baankleefaan.nl
Eiser(es):
Gemeente Haarlemmermeer
Verweerder:
Baan Kleef Aan B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Publiekrechtelijke rechtspersoon
Domjur-nummer:
2009-432
Publicatiedatum:
05-07-2009
Kern:

Samenvatting

De gemeente Haarlemmermeer (eiseres) heeft in 2005, tezamen met verschillende partijen, een concept ontwikkeld onder de naam Baan Kleef Aan. Het gaat om een (beschrijving van een) bepaalde wijze van samenwerking tussen verschillende partijen die er toe moet leiden dat een ieder die kan werken daartoe ook de mogelijkheid heeft c.q. verkrijgt. De gemeente heeft omstreeks medio 2007 geconstateerd dat het door haar gebruikte Baan Kleef Aan-logo, het concept en de naam van Baan Kleef Aan werd gebruikt door Baan Kleef Aan B.V. (gedaagde), alsmede dat gedaagde de domeinnaam baankleefaan.nl heeft geregistreerd.

In een minnelijke regeling zijn partijen overeengekomen dat gedaagde, uiterlijk per 1 oktober 2008, het gebruik van de naam Baan Kleef Aan zou staken en de domeinnaam baankleefaan.nl aan de gemeente zou overdragen. Nu gedaagde dit heeft nagelaten, vordert eiseres gedaagde te veroordelen om de domeinnaam baankleefaan.nl aan de gemeente over te dragen, alsmede gedaagde te veroordelen om ieder gebruik van de naam Baan Kleef Aan, waaronder uitdrukkelijk begrepen het gebruik van de naam als (gedeelte van een) domeinnaam, te staken en gestaakt te houden.

De gemeente heeft ter zitting bericht dat gedaagde aan SIDN heeft verzocht de domeinnaam baankleefaan.nl over te dragen aan de gemeente. De gemeente heeft daarop de gevorderde overdracht ingetrokken.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat de inhoud van de overeengekomen minnelijke schikking tussen partijen niet in geschil is. Gedaagde heeft ter zitting gesteld dat zij de naam Baan Kleef Aan inmiddels niet meer gebruikt, en haar naam heeft gewijzigd in BKA Project. Nu gedaagde haar stelling echter op geen enkele wijze heeft onderbouwd en zij voorts heeft erkend dat op de website baankleefaan.nl haar bedrijfsomschrijving en de naam en het logo Baan Kleef Aan nog steeds zichtbaar zijn, behoudt de gemeente haar belang bij toewijzing van haar vordering.

De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagde om ieder gebruik van de naam Baan Kleef Aan, waaronder begrepen het gebruik van de naam als (gedeelte van een) domeinnaam, te staken en gestaakt te houden.


Terug