Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Gemeente Oldambt - Stichting Nuravon

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Groningen
Datum uitspraak:
16-03-2010
Rolnummer:
116423/ KG ZA 10-75
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
gemeenteoldambt.nl
Eiser(es):
Gemeente Oldambt
Verweerder:
Stichting Nuravon
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Publiekrechtelijke rechtspersoon
Domjur-nummer:
2010-572
Publicatiedatum:
25-05-2010
Kern:

Samenvatting

Eiseres is een samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten, welke per 1 januari 2010 zijn opgegaan in de gemeente Oldambt. Vrijwel onmiddellijk nadat de naam 'Gemeente Oldambt' in 2006 naar buiten was gebracht, is de domeinnaam gemeenteoldambt.nl geregistreerd door een rechtsvoorganger van gedaagde.

 

De Gemeente vordert een bevel om het gebruik van de domeinnaam gemeenteoldambt.nl te staken en de domeinnaam aan haar over te dragen.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de combinatie van de bestanddelen 'Oldambt' en 'gemeente' in die aard toebehoort aan de Gemeente en dat Gemeente in die zin meer rechten kan doen gelden op deze domeinnaam. Er is sprake van reëel gevaar dat het publiek in verwarring word gebracht of wordt misleid. De voorzieningenrechter acht niet aannemelijk dat het bezitten van de domeinnaam door enige ideële gedachte aan de zijde van gedaagde is ingegeven. Het is dan ook voldoende aannemelijk dat gedaagde ten nadele van eiseres op parasitaire wijze heeft willen profiteren van het bezit van de domeinnaam.

 

Gedaagde heeft daarmee onrechtmatig gehandeld jegens de Gemeente, het gebruik van de domeinnaam gemeenteoldambt.nl dient te worden gestaakt en de domeinnaam dient te worden overgedragen aan de Gemeente.


Terug