Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Gemnet - Stimular

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Rotterdam, voorzieningenrechter
Datum uitspraak:
13-07-2006
Rolnummer:
263895 / KG ZA 06-521
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
gimnet.nl
Eiser(es):
Gemnet B.V.
Verweerder:
Stichting Stimular, Stimulering van afval- en emissiepreventie in de Rotterdamse regio
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Publiekrechtelijke rechtspersoon
Domjur-nummer:
2008-345
Publicatiedatum:
30-01-2008
Kern:

Samenvatting

Gemnet (eiseres) is een dochteronderneming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Bank der Nederlandsche Gemeenten. Zij biedt informatie- en communicatiediensten aan overheden. Hiertoe heeft de woordmerken 'GemNet' en 'Gemnet' laten inschrijven. Stimular (gedaagde) houdt zich bezig met de ondersteuning van gemeenten bij het ontwikkelen van milieubeleid voor bedrijven. Stimular maakt hierbij gebruik van de domeinnaam gimnet.nl. Gemnet vordert dat Stimular het gebruik van de aanduiding Gimnet of andere met Gemnet verwarrende overeenstemmende aanduidingen staakt en de domeinnaam gimnet.nl op naam laat stellen van Gemnet. Gemnet legt aan deze vorderingen ten grondslag dat Stimular door gebruikmaking van 'Gimnet' als onderscheidingsteken, handelsnaam en domeinnaam inbreuk maakt op de merkrechten en de handelsnaamrechten van Gemnet en voorts misleidend en onrechtmatig jegens Gemnet handelt.

De tekens 'gemnet' en 'gimnet' zijn niet identiek, zodat het beroep van Gemnet op art. 13A lid 1 sub a BMW faalt. Het beroep op art. 13A lid 1 onder b BMW faalt eveneens, omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van soortgelijke waren als bedoeld in die bepaling. Dat Gemnet zich mogelijk ook bezig houdt met andere activiteiten en diensten aanbiedt op andere gebieden dat ICT-gebied, doet volgens de voorzieningenrechter niet ter zake, omdat Gemnet aan de merkinschrijvingen geen bescherming kan ontlenen voor het gebruik van het teken 'gemnet' voor die diensten. Gemnet kan zich evenmin met succes beroepen op het bepaalde onder c en d van genoemd artikel, omdat zij onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Stimular door gebruik van het teken 'gimnet' als domeinnaam ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk 'gemnet'. Onder de naam Gimnet wordt uitsluitend een website onderhouden die informatie verschaft, zodat naar oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake is van het drijven van een onderneming onder die naam in de zin van art. 1 Hnw en het beroep op art. 5 en 5a Hnw wordt verworpen. Volgens de voorzieningenrechter is er evenmin sprake van onrechtmatig handelen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de naam niet misleidend gebruikt.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Gemnet af.


Terug