Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

GGD Nederland - Edoco

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
08-07-2008
Rolnummer:
DNL2008-0015
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
gggd.nl
Eiser(es):
GGD Nederland
Verweerder:
Edoco LTD.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Domeinnaamhandel
Domjur-nummer:
2008-386
Publicatiedatum:
25-09-2008
Kern:

Samenvatting

Eiseres is de landelijke vereniging voor GGD-en, tevens bekend onder de naam 'GG & GD'. Verweerster is Edoco, een vennootschap naar buitenlands recht. Het is onbekend wat de activiteiten van verweerster zijn. De domeinnaam gggd.nl is in 2001 geregistreerd door verweerster.

Omdat geen verweerschrift is ingediend, wijst de geschillenbeslechter de vordering toe, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

De geschillenbeslechter is van oordeel dat de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de merken van eiser, zowel visueel, auditief als begripsmatig, zo er al niet sprake van is dat de domeinnaam identiek is aan het merk GG & GD, nu - zoals hiervoor is aangegeven - een ampersand niet kan worden weergegeven in een domeinnaam. Eiseres heeft tevens prima facie aannemelijk gemaakt dat verweerster geen recht heeft op of een legitiem belang heeft bij de domeinnaam. Hetgeen eiseres naar voren brengt komt de geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor.

Op de website die verbonden is aan de domeinnaam wordt specifiek geadverteerd voor diensten die identiek danwel soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor de hiervoor genoemde merken zijn ingeschreven. Tevens is gebleken dat verweerster niet alleen betrokken is bij onrechtmatige registraties in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Nederland. Zo is verweerster op 18 juni 2008 in een vergelijkbare zaak in het ongelijk gesteld (zie Roompot Recreatie Beheer - Edoco, DomJur 2008-383). De stelling van eiseres dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, komt de geschillenbeslechter dan ook niet onrechtmatig of ongegrond voor.

De geschillenbeslechter beveelt dat eiseres houdster wordt van domeinnaam gggd.nl.


Terug