Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Google LLC - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
06-05-2020
Rolnummer:
DNL2020-0012
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<gmailklantenservicenederland.nl>
Eiser(es):
Google LLC
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2020-1374
Publicatiedatum:
30-08-2020
Kern:

Er is sprake van gebruik te kwader trouw aangezien Eiser bewijsmateriaal heeft verstrekt dat aantoont dat de betwiste Domeinnamen door Verweerder worden gebruikt om internetgebruikers naar de website van Verweerder te lokken, voor commercieel gewin, door de kans op verwarring met Merken met betrekking tot de bron, sponsoring, aansluiting of goedkeuring van de website van Verweerder.

Samenvatting

Eiser is Google LLC uit de Verenigde Staten. Eiser is Is een wereldwijd bedrijf dat onder meer bekend staat om zijn GMAIL e-maildienst, met meer dan 1.5 miljard actieve gebruikers wereldwijd. Tevens is Eiser houder van verschillende bekende merkregistraties voor het merk GMAIL over de hele wereld, waaronder: het Benelux merk GMAIL en het Europese Unie merk GMAIL (hierna: Merken).

Verweerder is [X], uit India. Verweerder heeft de domeinnaam <gmailklantenservicenederland.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnamen).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Geschillenbeslechter constateert dat de betwiste Domeinnaam verwarrend veel lijkt op Merken van Eiser. De Domeinnaam omvat de Merken in het geheel. De toevoeging is beschrijvend voor de dienste die Verweerder beweert te leveren. De toegevoegde term onderscheidt de Domeinnaam dus niet van de Merken.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Dit onder meer om de volgende redenen. Verweerder lijkt op geen enkele manier verbonden met Eiser. Tevens is er geen bewijs dat de Verweerder een licentiehouder is of ooit is geweest van Eiser of dat Verweerder ooit op enigerlei wijze toestemming heeft gekregen van Eiser om de Merken te registeren, te gebruiken of een domeinnaam aan te vragen die de Merken incorporeert. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Namelijk, het door Eiser verstrekte bewijsmateriaal toont aan dat verweerder de Domeinnaam gebruikt om zich voor te doen als eiser door een website op te zetten die opzettelijk verwarring schept met betrekking tot de bron, sponsoring, affiliatie en goedkeuring van zo’n website. Dit is bewijs van gebruik te kwader trouw.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnamen zullen worden overgedragen aan Eiser.


Terug