Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Google LLC - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
13-01-2020
Rolnummer:
DNL2019-0053
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
googleklantenservicenederland.nl
Eiser(es):
Google LLC
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1360
Publicatiedatum:
28-02-2020
Kern:

De toegevoegde term ‘klantenservice Nederland’ is volledig beschrijvend voor de diensten die Verweerder beweert aan te bieden en maakt daarom geen onderscheid tussen de betwiste Domeinnaam en Merken en is daarom verwarringwekkend overeenstemmend met Merken van Eiser.

Samenvatting

Eiser is Google LLC, uit de Verenigde Staten. Eiser bezit en exploiteert een van de meest gebruikte zoekmachines ter wereld, te weten: Google. Tevens is Eiser over een aantal jurisdicties over de hele wereld houder van een portfolio van merkregistraties voor het merk Google waaronder: het Benelux merk Google en het Europese Unie merk Google en verschillende beeldmerken (hierna: Merken).

Verweerder is [X], uit India. Verweerder heeft de domeinnaam <googleklantenservicenederland.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Geschillenbeslechter constateert dat de betwiste Domeinnaam verwarrend veel lijkt op Merken van Eiser. De toegevoegde term ‘klantenservice Nederland’ is daarom onvoldoende onderscheidend van de Merken.   

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). De verschillende beweringen van Eiser aan het adres van Verweerder zijn onbetwist gebleven. Aan de Geschillenbeslechter is geen bewijs geleverd dat Verweerder algemeen bekend staat onder de betwiste Domeinnaam, of dat Verweerder enige (eerdere) rechten of legitieme belangen heeft in de betwiste Domeinnaam. Ook is er geen bewijs dat Eiser het gebruik van Merken of de registratie van de betwiste Domeinnaam door Verweerder heeft geautoriseerd. Er is dus geen bewijs dat Verweerder recht of legitiem belang heeft bij de betwiste Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Het gebruik van de betwiste Domeinnaam door verweerder creëert misleidend een associatie met Eiser voor commercieel gewin. Daarom is er geen bonafide aanbod van goederen en diensten door Verweerder.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug