Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Grass Valley K.K. - Dumont Video Editing

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
22-11-2017
Rolnummer:
DNL2017-0055
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
edius.nl
Eiser(es):
Grass Vally K.K.
Verweerder:
Dumont Video Editing
Resultaat procedure:
gevorderde toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2018-1258
Publicatiedatum:
27-02-2018
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringswekkend overeen met merk Eiser. Verweerder heeft geen legitiem belang. Uit voorgaand gebruik van domeinnaam door Verweerder (lees: aanbieden vergelijkbare producten dan van Eiser) blijkt gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Grass Valley K.K. uit Japan en is onder meer actief op gebied van software voor gebruik bij de opmaak en montage van video-, film- en audio-opnamen. Eiser is houder van het EU woordmerk EDIUS. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam Edius.nl van Verweerder naar Eiser.

Verweerder is Dumont Video Editing uit Roosendaal. Verweerder is in 2009 houder geworden van de domeinnaam edius.nl. Per 1 januari 2016 is de website niet meer actief. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringswekkend overeenstemmend). Het EU merk van Eiser kwalificeert als een naar Nederlands recht beschermd merk in de zin van artikel 2.1 (a) van de Regeling. Doordat het woordmerk EDIUS in zijn geheel is opgenomen in de Domeinnaam, stemt de domeinnaam verwarringswekkend overeen met het merk van Eiser.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat ook is voldaan het tweede vereiste (Geen recht of Legitiem Belang). Eiser heeft onbetwist gesteld dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam, aangezien Verweerder geen (ouder) merk heeft en hij het merk EDIUS niet rechtmatig gebruikt in het handelsverkeer. Het is door Eiser prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat ten slotte ook voldaan is aan het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw). Daar de registratie van de domeinnaam van latere datum is dan het merk van Eiser, het woord “edius” een fantasiewoord is en gezien het (voorgaande) gebruik van de website voor verkoop van producten die gelijk zijn althans overeenstemmen met de producten van Eiser, is het voor de Geschillenbeslechter duidelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van het merkrecht van Eiser.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug