Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Groene Hart Ziekenhuis - Technology Services

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
14-10-2008
Rolnummer:
DNL2008-0034
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
groenehartziekenhuis.nl
Eiser(es):
Stichting Groene Hart Ziekenhuis
Verweerder:
Technology Services LTD
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Procesrecht
Domjur-nummer:
2009-409
Publicatiedatum:
29-01-2009
Kern:

Samenvatting

Eiseres (Groene Hart Ziekenhuis) is een ziekenhuis met vestigingen in Gouda, nabij 'het Groene Hart'. Eiseres gebruikt haar merken en de handelsnaam 'Groene Hart Ziekenhuis' om het publiek te informeren over haar aan gezondheidszorg gerelateerde diensten, die volgens haar zowel aan patiënten als aan andere cliënten verleend worden. De domeinnaam groenehartziekenhuis.nl is door de vorige eigenaar van de domeinnaam geregistreerd in 2004. De domeinnaam staat sinds 2008 geregistreerd op naam van de verweerster (Technology Services).

De Geschillenbeslechter beslist dat de procestaal Nederlands is. In dit verband is van belang dat uit de redactie van art. 16 van de Regeling blijkt dat deze beoogt dat slechts in uitzonderingsituaties de procedure wordt gevoerd in het Engels (vgl. Technische Unie - Technology Services, WIPO 2008 380). Een dergelijke uitzonderingsituatie doet zich in de onderhavige situatie niet voor, nu het aannemelijk is dat verweerster moedwillig nalaat te reageren op de door het Instituut aan haar verstuurde stukken. Aan deze aanname draagt bij, alhoewel op zichzelf niet bepalend, het feit dat verweerster, ook na daartoe mede in het Engels uitgenodigd te zijn, niet de intentie kenbaar heeft gemaakt op de eis te zullen reageren.

Nu geen verweerschrift is ingediend doet de Geschillenbeslechter in dit geschil uitspraak op basis van de eis. De Geschillenbeslechter is van mening dat sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen het merk en de domeinnaam en dat niet is gebleken dat verweerster recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam. Tevens acht de Geschillenbeslechter dat eiseres aannemelijk heeft gemaakt dat verweerster de domeinnaam te kwader trouw gebruikt door aan te voeren dat verweerster houdster is (geweest) van verschillende domeinnamen die bestaan uit lettercombinaties die verwarringwekkend overeenstemmen met bekende Nederlandse handelsnamen en/of merken, zoals kruidvad.nl, poostbank.nl en vandaale.nl. Daarnaast is verweerster in het recente verleden door het Instituut bevolen enkele domeinnamen over te dragen. Van verweerster kan dan ook met recht gezegd worden dat zij een verleden heeft met betrekking tot 'cybersquatting' en/of 'typosquatting'. Mede om deze reden komt de vordering de Geschillenbeslechter ook onder dit onderdeel niet onrechtmatig of ongegrond voor.

De Geschillenbeslechter beveelt dat eiseres in plaats van verweerster houdster wordt van de domeinnaam groenehartziekenhuis.nl.


Terug