Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Groenkreatief – Hoveniersbedrijf 'Groen Kreatief'

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
20-12-2016
Rolnummer:
DNL2016-0051
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
groen-kreatief.nl
Eiser(es):
Groenkreatief v.o.f.
Verweerder:
Hoveniersbedrijf “Groen Kreatief”
Resultaat procedure:
De vordering wordt afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Domjur-nummer:
2017-1239
Publicatiedatum:
31-03-2017
Kern:

De domeinnaam van Verweerder en handelsnaam van Eiser stemmen identiek overeen. Het enkel stellen dat Verweerder mee zou liften op de reputatie van Eiser is onvoldoende om geen recht of legitiem belang, dan wel registratie/gebruik te kwader trouw aan te nemen.

Samenvatting

Eiser is Groenkreatief v.o.f. Een sinds 1990 bestaand hoveniersbedrijf, gevestigd in de provincie Utrecht. Sinds 1996 is Eiser houder van een Beneluxmerk dat het woord ‘groenkreatief’ bevat.

 

Verweerder is het sinds 1997 bestaande Hoveniersbedrijf Groen Kreatief, gevestigd in de provincie Gelderland. Verweerder heeft op 4 juni 2003 de betwiste domeinnaam groen-kreatief.nl geregistreerd. Op deze website presenteert Verweerder de door hem uitgevoerde diensten. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

 

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De geschillenrechter gaat hierbij uitsluitend in op de vergelijking tussen de handelsnaam van Eiser en de domeinnaam van verweerder. De geschillenrechter gaat niet in op het verschil in regio waar de beide ondernemingen actief zijn. De geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaam van Verweerder identiek is aan de handelsnaam van Eiser.

 

De geschillenbeslechter oordeelt dat niet voldaan is aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Eiser heeft enkel gesteld dat Verweerder verzuimde te anticiperen op het bestaan van Eiser en daardoor heeft kunnen meeliften op de naamsbekendheid van Eiser. De geschillenbeslechter oordeelt dat deze stellingname niet voldoende is om prima facie aan te tonen dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft op de Domeinnaam. Een enkel latere registratie hoeft hieraan namelijk niet in de weg te staan. De handelsnaam van Verweerder (Hoveniersbedrijf Groen Kreatief) duidt op een legitiem belang van verweerder bij de domeinnaam.

 

De geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat niet aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. Er zijn geen omstandigheden waaruit registratie of gebruik te kwader trouw blijkt. Eiser stelt aanvullende omstandigheden, waaronder het gebruik van e-mailadressen die op elkaar lijken en SEO-trucs, waardoor Eiser mee zou kunnen liften op de reputatie van Eiser. Eiser heeft nagelaten deze stellingen nader te motiveren of anderszins aan te tonen dat dit tot vaststelling van registratie of gebruik te kwader trouw zou moeten leiden.

 

Het gevorderde wordt afgewezen.


Terug