Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Grupo Mikalor - IQ-Parts

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
12-12-2013
Rolnummer:
DNL2013-0053
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
mikalor.nl
Eiser(es):
Grupo Mikalor
Verweerder:
IQ - Parts
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Dealers/agentschappen, Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
29-01-2014
Kern:

Samenvatting

Eiser is Grupo Mikalor S.L., houder van het merk MIKALOR. Verweerder is IQ-Parts, distributeur van eisers goederen en houder van de domeinnaam mikalor.nl. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eiser. Daarnaast blijkt verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam te hebben. Hoewel verweerder aangemerkt kan worden als distributeur van eisers goederen, is niet voldaan aan de Oki-Data criteria [Oki Data Americas, Inc. – ASD, Inc., WIPO Case No. DNL 2010-0024]. Deze criteria houden in dat;

- verweerder daadwerkelijk de goederen of diensten die hier aan de orde zijn     moet aanbieden;

- verweerder de website moet gebruiken om uitsluitend de merkenrechtelijk     beschermde goederen te verkopen (het merk mag niet als lokaas gebruikt     worden);

- de website nauwkeurig moet onthullen wat de relatie is tussen de   rechthebbende op de site en de rechthebbende op het merk;

- verweerder geen monopolie mag verkrijgen in domeinnamen, zodat de       rechthebbende op een merk niet meer zijn merk kan gebruiken in een       domeinnaam.

Volgens de geschillenbeslechter biedt verweerder daadwerkelijk, maar niet uitsluitend goederen van eisers merk onder de betwiste domeinnaam aan. Op de aan de domeinnaam gekoppelde website is immers een kolom te zien met links naar producten van concurrenten van eiser. Ten slotte wordt in casu geconcludeerd dat verweerder de domeinnaam geregistreerd heeft te kwader trouw. Verweerder heeft de domeinnaam namelijk gebruikt voor commerciële doeleinden door opzettelijk internetbezoekers naar diens website te lokken door gebruik te maken van de verwarring die ontstaat tussen eisers merk en de betwiste domeinnaam ten aanzien van de bron, sponsoring en verbondenheid.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug