Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Gymworld Inc. - [Verweerder]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
15-09-2017
Rolnummer:
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
magformers.nl
Eiser(es):
Gymworld Inc.
Verweerder:
[Verweerder]
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2018-1259
Publicatiedatum:
30-03-2018
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken Eiser. Verweerder heeft geen legitiem belang en wist of had ten tijde van het registreren van de domeinnaam moeten weten over de rechten van Eiser.

Samenvatting

Eiser is Gymworld inc. uit Seoul, Korea. Eiser is het moederbedrijf van Magformers LLC, de ontwerper van prijswinnend magnetisch speelgoed “Magformers”. Eiser is houder van het EU en US woordmerk MAGFORMERS en van domeinnaam magformersworld.com. Verweerder is [Verweerder] uit Brussel, België. Verweerder is houder van de domeinnaam magformers.nl. Verweerder voert aan slechts derde partij houder te zijn en niet de juridische eigenaar of uiteindelijke gebruiker te zijn van de domeinnaam. Hieruit volgt volgens Verweerder dat de klacht van Eiser niet ontvankelijk moet worden verklaard.

De geschillenbeslechter gaat niet mee in de beredenering van Verweerder en oordeelt dat de partij wiens naam is geregistreerd in het SIDN register, de houder is. In casus is Verweerder de houder van de domeinnaam en daardoor is de klacht van Eiser ontvankelijk.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend).  De domeinnaam in gebruik door Verweerder is identiek aan het woordmerk als aangevoerd door Eiser.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook is voldaan aan het tweede vereiste (Geen recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Verweerder heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de juridisch eigenaar of eindgebruiker van de domeinnaam een legitiem belang heeft nu domeinnaam niet gebruikt is voor bona fide aanbod van goederen of services.

Ook aan het derde vereisten (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is volgens de geschillenbeslechter voldaan. Ten tijde van het registreren van de domeinnaam wist of had Verweerder moeten weten over de rechten van Eiser. Hierbij is o.a. van belang dat het woordmerk van Eiser een zekere bekendheid geniet en dat Verweerder een aanzienlijk bedrag heeft betaald voor de domeinnaam.

De geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaam magformers.nl overgedragen moet worden aan Eiser.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug