Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

H-D U.S.A., LLC - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
22-02-2019
Rolnummer:
DNL2019-0002
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
harley-davidson-amsterdam.nl
Eiser(es):
H-D U.S.A., LLC
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1326
Publicatiedatum:
29-04-2019
Kern:

De toevoeging van de geografische aanduiding ‘Amsterdam’ in combinatie met het koppelteken ‘-’ aan de Domeinnaam is beschrijvend van aard. Dat Verweerder de Domeinnaam ook gebruikt voor het geven van algemene informatie over Eiser en haar motorspullen doet geen afbreuk aan het feit dat een recht of legitiem belang ontbreekt. Verweerder heeft bij de registratie van de Domeinnaam kennelijk een niet bestaand adres opgegeven, hetgeen de kwade trouw aan diens zijde nog bevestigt.

Samenvatting

Eiser is H-D U.S.A., LLC uit Amerika. Eiser is een producent van motorfietsen uit de Verenigde Staten en is houder van het Europees en Benelux merk HARLEY-DAVIDSON (hierna: Merken). Eiser gebruikt daarnaast de handelsnaam HARLEY-DAVIDSON op grote schaal in het handelsverkeer. Bovendien is zij houder van een groot aantal domeinnamen waarin de Merken zijn opgenomen. 

Verweerder is [X] uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <harley-davidson-amsterdam.nl> (hierna: Domeinnaam) geregistreerd. De Domeinnaam leidt naar een website met verschillende berichten over motoren en motorspullen. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De toevoeging van de geografische aanduiding ‘’Amsterdam’’ in combinatie met het koppelteken ‘’-‘’ aan de Domeinnaam is beschrijvend van aard. De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met Eisers Merken. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder gebruikt de Domeinnaam vooral voor pay-per-click links, opgenomen in diverse pagina’s van de Website. Deze pay-per-click links verwijzen naar bijvoorbeeld motorbedrijven in Meppel en Bodegraven die diverse andere motormerken en motorspullen verkopen, maar geen Harley-Davidson. Verweerder profiteert van de reputatie en goodwill van Eiser. Dat Verweerder de Domeinnaam ook gebruikt voor het geven van algemene informatie over Eiser en haar motorspullen doet geen afbreuk aan het feit dat een recht of legitiem belang ontbreekt.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Het gebruik van de Domeinnaam is er duidelijk op gericht om commercieel gewin te behalen uit de op de Website aanwezige pay-per-click links, waardoor internetgebruikers naar met Eiser concurrerende aanbieder van motoraccessoires worden geleid. Bovendien heeft Verweerder bij de registratie van de Domeinnaam kennelijk een niet bestaand adres opgegeven, hetgeen de kwade trouw aan diens zijde nog bevestigt. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug