Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Herbalife International - verweerder

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
30-01-2011
Rolnummer:
DNL2010-0066
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
herbalife-enschede.nl e.a.
Eiser(es):
Herbalife International
Verweerder:
Verweerder
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Procesrecht
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
25-02-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is Herbalife International en handelt in dieetproducten en voedingssupplementen. Verweerder is in het verleden distributeur geweest van eiser en heeft de domeinnamen herbalife-enschede.nl, herbalife-producten.nl, herbalife-winkel.nl, herbalife-recepten.nl en herbalife-shakes.nl geregistreerd. Alle linken door naar de website herbadieet-enschede.nl waarop originele producten van eiser worden verkocht.

Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op basis van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Volgens verweerder is er noch sprake van gebruik te kwader trouw van de domeinnamen, noch sprake van verwarring.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eiser, aangezien de domeinnamen bestaan uit het merk met als enige toevoeging een beschrijvende aanduiding. Onder de Regeling speelt de inhoud van de website geen rol, er vindt alleen een vergelijking plaats tussen het merk en domeinnamen.

Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter bestaat er geen legitiem belang voor Verweerder om van de Domeinnamen gebruik te maken. Hoewel een wederverkoper een legitiem belang kan hebben bij een domeinnaam met daarin het merk van de producten die hij verkoopt, zijn daar onder de Regeling wel een aantal voorwaarden aan verbonden: 1) De wederverkoper dient daadwerkelijk waren of diensten onder het merk aan te bieden onder de betreffende domeinnaam; 2) Op de aan de betreffende domeinnaam gekoppelde website dienen enkel producten van het merk van de merkhouder te worden verkocht en niet ook andere producten; 3) De relatie, of de afwezigheid daarvan, met de merkhouder dient duidelijk op de website kenbaar te worden gemaakt; 4) De merkhouder dient niet te worden weerhouden van het gebruik van het merk als domeinnaam.

In deze zaak werden op de website gekoppeld aan de Domeinnamen enige tijd niet alleen producten van Eiser aangeboden. Bovendien wekt de website qua opmaak en inhoud sterk de indruk dat sprake is van een ‘officiële’ door Eiser goedgekeurde website. Ook worden de Domeinnamen niet gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden. Aan bovengenoemde voorwaarden is dus niet voldaan.

De Geschillenbeslechter neemt kwade trouw bij verweerder aan, niet alleen gezien het aantal geregistreerde domeinnamen, maar ook mede gezien het feit dat het op de website (die is gekoppeld aan de Domeinnamen) niet alleen om producten van Eiser gaat.

De geschillenbeslechter wijst de vordering toe, de domeinnamen worden overgedragen aan eiser.


Terug