Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Herbalife - Multi Media Concepts

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
19-07-2010
Rolnummer:
DNL2010-0026
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
herbalifebestellen.nl
Eiser(es):
Herbalife International Inc.
Verweerder:
Multi Media Concepts
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieƫn:
Domeinnamen
Dossiers:
Dealers/agentschappen
Domjur-nummer:
2010-611
Publicatiedatum:
29-08-2010
Kern:

Samenvatting

Verweerder is houder van de domeinnaam herbalifebestellen.nl; eiseres Herbalife is houder van diverse merken HERBALIFE.

 

Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend, maar de geschillenbeslechter houdt uit coulance rekening met het verweer zoals Multi Media dat heeft geformuleerd in een e-mail. Multi Media stelt dat zij in samenwerking met een distributeur producten aanbiedt onder de domeinnaam. Deze distributeur zou voor de registratie van de domeinnaam toestemming hebben gekregen van Herbalife. Daarnaast zou Herbalife 2 jaar stil hebben gezeten alvorens actie te ondernemen. Multi Media gaat niet akkoord met overdracht van de domeinnaam en eist een schadevergoeding.

 

Herbalife vordert overdracht van de domeinnaam op basis van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

Beoordeling door de geschillenbeslechter:

Het onderscheidende deel van de domeinnaam is identiek aan het merk van eiseres, de beschrijvende term 'bestellen' doet daar niet aan af. Deze term moet als beschrijvend worden beschouwd voor de activiteiten die via de bij de domeinnaam behorende website plaatsvinden.

 

Verweerder biedt op de bij de domeinnaam behorende website producten aan die voorzien zijn van de merken van eiseres. Dat kan een legitiem belang bij de domeinnaam opleveren wanneer de producten te goeder trouw worden aangeboden door Multi Media. Er is sprake van goeder trouw wanneer is voldaan aan de volgende vereisten: er worden daadwerkelijk goederen aangeboden, er worden uitsluitend producten van eiseres aangeboden, de website vermeldt ondubbelzinnig de relatie met de merkhouder en de domeinnaam mag niet worden gebruikt om de merkhouder buiten spel te zetten.

 

Multi Media verwijst op de website naar 2 andere projecten waarbij zij betrokken is. Daarmee worden de merken van Herbalife gebruikt om internetgebruikers te bewegen haar eigen producten of diensten af te nemen. Daarnaast wekt Multi Media de indruk tot het dealernetwerk van Herbalife te behoren door aan te knopen bij de huisstijl van Herbalife. Dit blijkt tevens uit de vermelding 'onafhankelijke Herbalife distributeur'.

 

Er is niet voldaan aan de vereisten voor het te goeder trouw aanbieden van producten. Verweerster heeft geen verweer gevoerd tegen de stelling van Herbalife dat Multi Media niet algemeen bekend is onder de domeinnaam of deze gebruikt voor legitieme niet-commerciƫle doelen. Multi media heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam.

 

Verweerster stelt verder dat zij toestemming heeft gekregen van Herbalife om de domeinnaam te registreren en voor de verkoop van de producten te gebruiken. Multi Media heeft deze stelling niet onderbouwd met relevante stukken.

 

Uit onderzoek van de geschillenbeslechter in de publiek toegankelijke internetarchieven blijkt dat verweerster vanaf 2008 producten van Herbalife aanbiedt via de domeinnaam.

 

Het gebruik van de domeinnaam door Multi Media is te kwader trouw: de toestemming is niet aangetoond en de domeinnaam wordt in ieder geval sinds 2008 gebruikt om internetbezoekers aan te trekken teneinde de bezoekers middels links naar haar eigen websites te verwijzen waar andere waren en diensten worden aangeboden. Daarbij maakt Multi Media gebruik van mogelijke verwarring ontrent haar relatie met Herbalife bij de gebruikers. De vraag of de registratie te kwader trouw is kan in het midden blijven.

 

 

Aan de vereisten is voldaan, de domeinnaam herbalifebestellen.nl wordt toegewezen aan eiseres Herbalife.


Terug