Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Het Werkstation VOF - Opmars Exploitatie Vastgoed B.V.

Procedure:
kantonprocedure
Instantie:
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak:
03-08-2017
Rolnummer:
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
hetwerkstation.nl
Eiser(es):
Het Werkstation VOF
Verweerder:
Opmars Exploitatie Vastgoed B.V.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018 - 1260
Publicatiedatum:
30-03-2018
Kern:

Handelsnaam Verweerder komt verwarringwekkend overeen met handelsnaam Eiser. Domeinnaam komt overeen met handelsnaam. Gebruik handelsnaam en domeinnaam moet worden gestaakt door Verweerder.

Samenvatting

Eiser is Het Werkstation VOF, gevestigd te Haarlem. Sinds 2008 is Eiser actief op het terrein van werving, selectie, detachering, coaching reorganisaties, consultancy en interim recruitment. Eiser hanteert voor haar website de domeinnaam ‘www.hetwerkstation.nl’.

Verweerder is Opmars Exploitatie Vastgoed B.V, handelende onder de naam Het Werkstation. Verweerder is gevestigd in Heerhugowaard en richt zich op het beheren, exploiteren, huren en verhuren van registergoederen. Verweerder handelt onder de naam Het Werkstation met betrekking tot een nieuw verhuurconcept. Verweerder gebruikte in eerste instantie de domeinnaam ‘www.hetwerkstation.com’. Met ingang van 8 mei 2017 heeft Verweerder handelsnaam gewijzigd in ‘Werkstation’ en gebruikt verweerder de domeinnaam ‘www.werkstation.net’.

Eiser vordert op grond van artikel 5 Handelsnaamwet dat Verweerder het gebruik van handelsnaam ‘Werkstation’ al dan niet ‘Het Werkstation’ staakt, waaronder begrepen het gebruik van domeinnaam ‘www.werkstation.net’.

Volgens de kantonrechter van Rechtbank Noord-Holland blijkt uit de omschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel dat de activiteiten van beide ondernemingen niet (geheel) vergelijkbaar zijn. De kantonrechter verwerpt echter het standpunt van Verweerder dat het publiek in dit geval bestaat uit professionele klanten die direct in staat zijn om onderscheid te maken tussen beide bedrijven. De kantonrechter komt tot het oordeel dat voldoende vast is te komen staan dat het gebruik van de naam ‘Werkstation’ bij het publiek tot verwarring kan leiden. Hierbij is ook van belang dat het gebruik van de naam ‘Werkstation’ door Verweerder in de praktijk tot verwarring heeft geleid.

Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de handelsnaam oordeelt de kantonrechter dat het woord ‘werkstation’ niet zonder meer beschrijvend is voor de activiteiten van partijen. In zoverre heeft de naam ‘werkstation’ wel degelijk (enig) onderscheidend vermogen.

Met betrekking tot de domeinnamen overweegt de kantonrechter als volgt. De door Eiser en Verweerder gebruikte domeinnamen zijn vrijwel identiek; dit kan bij het publiek tot verwarring kan leiden.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug